Video lekcie T-Flex

Náčrty:

Plechové dielce:


Ostatné:Staršie verzie T-Flex

Pracovné prostredie:

 

Práca v 3D

 

Panely nástrojov 3D

 

Práca v 2D

 

Ostatné videá - videá so zvukovou stopou