2D CAD

2D CAD kreslenie

CAD systémy ponúkajú na výber 2 riešenia: progeCAD a 4M CAD

Pri oboch produktoch nie sú žiadne skryté poplatky, či ročné subscription. Licencie sú trvalé. Upgrady sú nepovinné.
Programy progeCAD a 4MCAD sú plnohodnotnou alternatívou AutoCAD® (*), poskytujú prácu s otvoreným DWG formátom, podobné prostredie, ako aj plnú podporu AutoCAD® príkazov, menu, vrstvy, skripty, štýly, modely a pod. Veľkou výhodou je rovnaká filozofia kreslenia a navrhovania. Preto prechod na takýto typ CADu nebude pre Vás náročný.

progeCAD Professional CZ

progeCAD Professional CZ

progeCAD zvoľte vtedy, ak chcete komfortný, spoľahlivý CAD, perfektnú kompatibilitu s AutoCAD®, širokú knižnicu prvkov (22.000), a napr. import PDF do DWG, prácu s DGN. Kompatibilita DWG od 2.5 po 2020. Bonusom v novej verzii 2020 je špičkový rendrovací modul Artisan
4MCAD SK

4MCAD SK

4MCAD volia zákazníci, ktorí uprednostňujú v CAD prepínateľné dvojazyčné menu (EN/SK), anglické klávesové skratky z AutoCAD® a nízku investíciu pri nákupe CAD riešenia. Kompatibilita DWG 2.5 - 2018. 


Výhody pre Vaše podnikanie:

  • Okamžitá možnosť začať pracovať s profesionálnym CAD softvérom (dwg výkresy, AutoLISP aplikácie, fonty, atď)
  • Komunikovať s partnermi (otvorený súborový formát DWG, (podporuje verzie AutoCAD 2.5 až 2017), DGN
  • Pocit bezpečnosti používaním 100% legálneho softvéru
  • Úspora finančných prostriedkov (náklady sú 15 až 20 krát nižšie ako pri konkurenčných produktoch)
  • Skutočnosť, že aj ceny upgradov sú mnohonásobne nižšie
  • Jedná sa o trvalé licencie, žiadne ďalšie ročné poplatky

* AutoCAD je produktom a obchodnou značkou spoločnosti Autodesk®