Nový progeCAD 2025

progeCAD 2025

Bola vydaná nová anglická verzia progeCAD 2025 EN. Je založená na novom enginme IntelliCAD 12.1 a ponúka ako hlavné novinky:

 • pokročilé bloky
 • nový architektonický modul 3D AEC
 • extrahovanie dát z blokov a ďalších prvkov DWG výkresov.

progeCAD 2025 ENG si môžete otestovať na 30 dennej trial verziiFunkcie progeCAD


Tu je opis týchto hlavných noviniek:
Pokročilé bloky (čiže dynamické bloky).

Na vytvorenie a úpravu pokročilých blokov pomocou parametrov, akcií a stavov viditeľnosti, ako je to pri dynamických blokoch AutoCAD®, použite príkaz Editor blokov.

Editor blokov môžete použiť na úpravu akejkoľvek referencie bloku a tiež ju urobiť parametrickou veľkosťou a tvarom. Kontextová záložka obsahuje funkcie pre kombinovanie špeciálnych úchopov a akcií, ako je posun, mierka, pretiahnutie, rotácia, pole alebo zrkadlenie. Napríklad môžete vytvoriť pokročilý blok, ktorý bude dynamicky meniť veľkosť pomocou úchopu na pretiahnutie.

Môžete tiež vytvárať pokročilé bloky s rôznymi stavmi prvkov, ktoré sú skryté alebo zobrazené. To napríklad umožňuje použiť iba jeden blok na zobrazenie rôznych možností.

Jeden pokročilý blok môže nahradiť mnoho blokov. Kombinácia viacerých úchopov a akcií umožňuje vytvoriť oveľa múdrejšie bloky. Jeden vlastný blok môže vymeniť desiatky blokov, ktoré v súčasnej dobe používate, a preto môže výrazne zvýšiť Vašu produktivitu.

Prevod dynamických blokov na pokročilé bloky

Môžete použiť dynamické bloky vytvorené v AutoCAD® tak, ako sú. Budú si udržiavať svoju inteligenciu aj parametre v progeCADe. Ak upravíte (upraviť definíciu bloku) existujúci dynamický blok AutoCAD®, bude automaticky prevedený do pokročilého bloku.

Dynamické bloky vs. pokročilé bloky

 • Používanie dynamických blokov AutoCAD v progeCADe

progeCAD číta a používa dynamické bloky AutoCAD rovnako ako AutoCAD®. Keď s Vami niekto zdieľa dynamické bloky vytvorené v AutoCAD®, je možné ich použiť vo vnútri progeCADu s rovnakou sadou interaktívnych funkcií, vrátane úpravy ich tvaru, veľkosti a konfigurácie. Po vykonaní interaktívnych zmien a uložení výkresu v progeCADe, sú bloky stále považované za dynamické bloky AutoCAD®. Ak však chcete upraviť dynamický blok AutoCAD® pomocou Editora blokov v progeCADe, bude blok prevedený na pokročilý blok.

 • Používanie pokročilých blokov progeCADu v iných CAD programoch

Pokročilé bloky vytvorené v progeCADe môžu čítať iné CAD programy, napríklad AutoCAD®, ale iba ako jednoduché bloky. Keď je jeden z pokročilých blokov progeCADu upravený v inom CAD programe, stráca interaktivitu, ktorá bola špecifikovaná v progeCAD. Našťastie môžete upraviť celý zvyšok výkresu s iným CAD programom bez prerušenia interaktivity pokročilých blokov. Pokiaľ chcete upraviť pokročilé bloky progeCADu pomocou editora blokov AutoCAD, je nutné predefinovať uchopy a akcie od nuly.

progeCAD 2025 1progeCAD 2025 2

progeCAD 2025 3

Nový architektonický modul 3D AEC.

Kompatibilný s objektmi AutoCAD®AEC. Nový balíček AEC vám umožňuje nakresliť 3D architektonické prvky v dvojrozmernom pohľade v pôdoryse a využíva výhody celej série nových príkazov pre architektonické štýly. Nakreslené entity sú teraz špecifické prvky AEC upraviteľné a konfigurovateľné prostredníctvom správy štýlov. V predvolenom nastavení nahrádza našu predchádzajúcu architektonickú nadstavbu Easyarch, ktorý zostáva stále k dispozícii a je možné ho aktivovať pomocou premenná AECMODE.

Hlavné funkcie:

 • Kreslenie stien, dverí, závesných fasád, okien, schodov a zábradlí.
 • Kreslenie stropných dosiek, striech alebo strešných dosiek.
 • Steny a stropné dosky môžu byť vytvorené priamou premenou 2D entít.
 • Viacúrovňový správca priraďujúci úrovne entitám AEC. Úrovne obsahujú východiskové nastavenie pre spodné a horné výšky, výšku steny, stavy zapnutia/vypnutia, stavy zamknutia/odomknutia, stavy zmrazenia/rozmrazenia, odsadenia a ďalšie nastavenia pre steny a symboly rovín.
 • Pripojenie symbolov strešnej a stropnej roviny k stenám a odkazovanie na ne zatiaľ čo interaktívne vytvárate roviny strechy a stropu pomocou príkazu vyriešiť.
 • Správca AEC štýlov - správa a prispôsobenie štýlov AEC pre steny, dvere, okná, zavesené fasády a bloky zavesenej fasády, schody, zábradlia a stropné dosky.
 • Rodina AEC - importuje štýl objektov AEC z externých súborov FAM alebo DWG.

progeCAD 2025 4

DATAEXTRACTION (Extrahovať dáta).

Nové funkcie a schopnosti vytvárať dynamické tabuľky vo vnútri výkresu, ktoré je možné aktualizovať na základe zmien na výkrese.

Nové funkcie DataExtraction:

 • xrefy a bloky vo vnútri extrakcie xrefov
 • extrakcia dát pokročilých a dynamických blokov
 • extrakcia dát AEC objektov
 • voliteľný filter pre rozvrhnutie (papierový priestor) a modely
 • vlastné pomenovanie stĺpcov
 • prispôsobenie poradia stĺpcov
 • podpora exportu XLS a XLSx
 • voliteľné štýly pre tabuľky
 • extrahované tabuľky sú dynamicky prepojené s výkresom a automaticky aktualizované so zmenami výkresu prostredníctvom funkcií DATALINK
Na všetky zmeny v progeCAD 2025 sa môžete pozrieť v tomto dokumente .
progeCAD 2025 ENG si môžete otestovať na 30 dennej trial verzii:
 
Funkcie progeCAD