iCADMAC - riešenie pre MAC OS X

iCADMAC

iCADMac je prvým 2D/3D DWG a DXF CAD riešením pre operačný systém MAC OS X, ktorý priamo otvára, ukladá a vytvára výkresy v natívnom AutoCAD formáte. Natívnym formátom pre iCADMac® je DWG, ktorý ponúka bezkonkurenčnú kompatibilitu s AutoCADom® bez nutnosti konverzie súborov a rizika straty dát. Okrem toho iCADMac umožňuje exportovať výkresy pre väčšinu predchádzajúcich verzií DWG a DXF AutoCADu®.

iCADMac podporuje AutoCAD® DWG/DXF od verzie 2.5 až 2022. Týmto je teda DWG najjednoduchším a najspoľahlivejším formátom pre zobrazenie výkresov na Apple IPAD™.

iCADMac - CAD pro Mac na tablet

iCADMac obsahuje všetky dôležité nástroje na tvorbu výkresov, editáciu, modifikáciu a kvalitnú tlač na papier A5 až A0. iCADMac taktiež podporuje hladiny, kreslenie pomocou príkazov, kóty, 2D i 3D kreslenie. Okrem iného obsahuje i funkciu pre prevod PDF súboru do výkresu, export telies do 3D PDF (je možné ovoriť na ľubovoľnom počítači s Adobe Reader XI a vyšším). Ovládanie programu je veľmi podobné ako v AutoCADe®, a preto je prechod na iCADMac veľmi jednoduchý.

Novinky verzie iCADMac 2022: Novinky


Stiahnite si demo iCADMac a vyskúšajte si výmenu súborov medzi iCADMac, progeCAD a AutoCAD®.

  Stiahnite si 30-dennú skúšobnú verziu iCADMac  - plnohodnotná verzia na 30 dní


iCADMac - CAD pro Mac printscreen

iCADMac je 2D/3D CAD aplikácia pre MAC OS X s použitím natívnych AutoCAD formátov (DWG a DXF), čím predstavuje výkonný, spoľahlivý, kompletný, ľahko použiteľný a ekonomický softvér.

iCADMac je dostupný za veľmi prijateľnú cenu v porovnaní s konkurenčnými produktami a je ideálnou voľbou pre profesionálov, ktorí hľadajú reálnu optimalizáciu nákladov v oblasti designu, revízie a tvorby technickej dokumentácie, bez zníženia kvality a kompatibility súčastných výkresových štandardov na trhu.

iCADMac ponúka kompatibilitu ako s výkresovými formátmi, tak i podobou užívateľského rozhrania známeho z aplikácie AutoCAD®. Tým iCADMac umožňuje každému užívateľovi pracovať s DWG výkresmi bez nutnosti akéjkoľvek konverzie a znalosti nového prostredia.


Špecifikácia

Medzi hlavné prednosti iCADMac aplikácie, okrem samotných možností kreslenia, prehliadania výkresov, tvorby výkresovej dokumentácie, následnej úpravy a ukladania sú:

 • Kompatibilita s DWG a DXF - vysoká kompatibilita s výkresovým formátom DWG od verze 2.5 až po verzie AutoCAD® 2020 ;
 • PDF import a export - je možné konvertovať PDF súbor do DWG s podporou hladín, export výkresov vo formáte PDF je samozrejmosťou;
 • 3D PDF - umožňuje exportovať telesá do 3D PDF (otvorí ľubovoľný počítač s programom Adobe Reader XI a vyšším);
 • Farebné prechody, šrafovanie - možnosť vytvárať farebné prechody a šrafy;
 • Tabuľky - iCADMac zobrazuje tabuľky a umožňuje ich tvorbu;
 • Rastrové obrázky, mapové podklady - iCADMac ponúka možnosť vytvárať a upravovať DWG výkresy z fotografií a rastrových obrázkov získaných naskenováním samotných výkresov;
 • Práca s obrázkami - pravouhlé a polygonálne výrezy obrázkov, zmena rozmerov, natočenie, priehľadnosť a pod.;
 • Polygonálne výrezy - možnosť polygonálneho rozloženia výrezov pre dosiahnutie kvalitnejšej výkresovej dokumentácie;
 • Xref, manažer externých odkazov - iCADMac obsahuje užívateľské rozhranie pre rýchlu a jednoduchú správu externých referencií;
 • Štandardné rozhranie - prívetivé a známé prostredie pre užívateľov aplikácie AutoCAD®;
 • Panel vlastností - jedná sa o vizuálne a intuitívne rozhranie pre editáciu vlastností objektov;
 • Ďalšie šrafovacie vzory - spolu s iCADMac aplikaciou obdržíte viac akož 300 ďalších šrafovacích vzorov;
 • Renderovanie - obsahuje základné renderovacie funkcie využívajúce svetlo a tieň, pokročilý modul bude onedlho k dispozíci ako voliteľný modul;
 • Multičiary - podpora 16 súbežných čiar pre jednoduchšie kreslenie;
 • Zobrazenie na IPAD™ - zobrazenie a editácia výkresov iCADMac aplikaciou na IPAD™, iPhone®, iPod touch® vo formáte DWG a PDF;
 • ACIS telesový Modelár - zobrazenie a tvorba ACIS® pevných telies (podobný modelár ako v AutoCAD®e);
 • Rozšírené knižnice blokov (ALE správca blokov) - obsahuje 15 000 blokov organizovaných do kategórií podľa účelu použitia;
 • Licencia - iCADMac ponúka rôzne licenčné riešenia, ktoré zaručia maximálnu flexibilitu. K dispozícii je jednoduchá (single), sieťová alebo USB licencia;
 • Prispôsobenie - iCADMac podporuje vlastné prispôsobenie panelov a ponúk, Makier/Lisp a C++ aplikácií;
 • Systémové požiadavky - kompatibilné so všetkými procesormi Intel® Mac.

Minimálne HW & SW požiadavky

 • Apple® Mac® Pro, MacBook® Pro, iMac®,  Mac® mini, MacBook Air®, MacBook®;
 • MacOS X v10.15 (Catalina), v11.0 (Big Sur) alebo v12 (Monterey)
 • x64 procesor Intel ® , procesor M1
 • 4 GB RAM (minimum), 8 GB RAM pamäte (doporučené);
 • 4 GB voľného miesta na disku pre stiahnutie a inštaláciu, (doporučené 6 GB);
 • všetky grafické karty podporované hardvérom;
 • Mac OS X kompatibilná tlačiareň.

Zoberte, prosím, na vedomie, že verze iCADMac vyžaduje X11 balíček, ktorý nemusí býť súčasťou Mountain Lion.
Pokiaľ sa pri spustní iCADMac zobrazí upozornenie na chybajúci X11, mali by ste stiahnuť XQuartz.

* AutoCAD® je produktom a obchodnou značkou spoločnosti Autodesk.

* IntelliCAD je produktom a obchodnou značkou IntelliCAD technológií Consortium (ITC).

Funkcie progeCADFunkcie progeCAD