iCADMAC - riešenie pre MAC OS X

iCADMAC

iCADMac je prvým 2D/3D DWG a DXF CAD riešením pre operačný systém MAC OS X, ktorý priamo otvára, ukladá a vytvára výkresy v natívnom AutoCAD formáte. Natívnym formátom pre iCADMac® je DWG, ktorý ponúka bezkonkurenčnú kompatibilitu s AutoCADom® bez nutnosti konverzie súborov a rizika straty dát. Okrem toho iCADMac umožňuje exportovať výkresy pre väčšinu predchádzajúcich verzií DWG a DXF AutoCADu®.

iCADMac podporuje AutoCAD® DWG/DXF od verzie 2.5 až 2024. Týmto je teda DWG najjednoduchším a najspoľahlivejším formátom pre zobrazenie výkresov na Apple IPAD™.

iCADMac - CAD pro Mac na tablet

iCADMac obsahuje všetky dôležité nástroje na tvorbu výkresov, editáciu, modifikáciu a kvalitnú tlač na papier A5 až A0. iCADMac taktiež podporuje hladiny, kreslenie pomocou príkazov, kóty, 2D i 3D kreslenie. Okrem iného obsahuje i funkciu pre prevod PDF súboru do výkresu, export telies do 3D PDF (je možné ovoriť na ľubovoľnom počítači s Adobe Reader XI a vyšším). Ovládanie programu je veľmi podobné ako v AutoCADe®, a preto je prechod na iCADMac veľmi jednoduchý.

Novinky verzie iCADMac 2024: Novinky


Stiahnite si demo iCADMac a vyskúšajte si výmenu súborov medzi iCADMac, progeCAD a AutoCAD®.

  Stiahnite si 30-dennú skúšobnú verziu iCADMac  - plnohodnotná verzia na 30 dní


iCADMac - CAD pro Mac printscreen

iCADMac je 2D/3D CAD aplikácia pre MAC OS X s použitím natívnych AutoCAD formátov (DWG a DXF), čím predstavuje výkonný, spoľahlivý, kompletný, ľahko použiteľný a ekonomický softvér.

iCADMac je dostupný za veľmi prijateľnú cenu v porovnaní s konkurenčnými produktami a je ideálnou voľbou pre profesionálov, ktorí hľadajú reálnu optimalizáciu nákladov v oblasti designu, revízie a tvorby technickej dokumentácie, bez zníženia kvality a kompatibility súčastných výkresových štandardov na trhu.

iCADMac ponúka kompatibilitu ako s výkresovými formátmi, tak i podobou užívateľského rozhrania známeho z aplikácie AutoCAD®. Tým iCADMac umožňuje každému užívateľovi pracovať s DWG výkresmi bez nutnosti akéjkoľvek konverzie a znalosti nového prostredia.


Špecifikácia

Medzi hlavné prednosti iCADMac aplikácie, okrem samotných možností kreslenia, prehliadania výkresov, tvorby výkresovej dokumentácie, následnej úpravy a ukladania sú:

 • Kompatibilita s DWG a DXF - vysoká kompatibilita s výkresovým formátom DWG od verze 2.5 až po verzie AutoCAD® 2024 ;
 • PDF import a export - je možné konvertovať PDF súbor do DWG s podporou hladín, export výkresov vo formáte PDF je samozrejmosťou;
 • 3D PDF - umožňuje exportovať telesá do 3D PDF (otvorí ľubovoľný počítač s programom Adobe Reader XI a vyšším);
 • Farebné prechody, šrafovanie - možnosť vytvárať farebné prechody a šrafy;
 • Tabuľky - iCADMac zobrazuje tabuľky a umožňuje ich tvorbu;
 • Rastrové obrázky, mapové podklady - iCADMac ponúka možnosť vytvárať a upravovať DWG výkresy z fotografií a rastrových obrázkov získaných naskenováním samotných výkresov;
 • Práca s obrázkami - pravouhlé a polygonálne výrezy obrázkov, zmena rozmerov, natočenie, priehľadnosť a pod.;
 • Polygonálne výrezy - možnosť polygonálneho rozloženia výrezov pre dosiahnutie kvalitnejšej výkresovej dokumentácie;
 • Xref, manažer externých odkazov - iCADMac obsahuje užívateľské rozhranie pre rýchlu a jednoduchú správu externých referencií;
 • Štandardné rozhranie - prívetivé a známé prostredie pre užívateľov aplikácie AutoCAD®;
 • Panel vlastností - jedná sa o vizuálne a intuitívne rozhranie pre editáciu vlastností objektov;
 • Ďalšie šrafovacie vzory - spolu s iCADMac aplikaciou obdržíte viac akož 300 ďalších šrafovacích vzorov;
 • Renderovanie - obsahuje základné renderovacie funkcie využívajúce svetlo a tieň, pokročilý modul bude onedlho k dispozíci ako voliteľný modul;
 • Multičiary - podpora 16 súbežných čiar pre jednoduchšie kreslenie;
 • Zobrazenie na IPAD™ - zobrazenie a editácia výkresov iCADMac aplikaciou na IPAD™, iPhone®, iPod touch® vo formáte DWG a PDF;
 • ACIS telesový Modelár - zobrazenie a tvorba ACIS® pevných telies (podobný modelár ako v AutoCAD®e);
 • Rozšírené knižnice blokov (ALE správca blokov) - obsahuje 15 000 blokov organizovaných do kategórií podľa účelu použitia;
 • Licencia - iCADMac ponúka rôzne licenčné riešenia, ktoré zaručia maximálnu flexibilitu. K dispozícii je jednoduchá (single), sieťová alebo USB licencia;
 • Prispôsobenie - iCADMac podporuje vlastné prispôsobenie panelov a ponúk, Makier/Lisp a C++ aplikácií;
 • Systémové požiadavky - kompatibilné so všetkými procesormi Intel® Mac.

* AutoCAD® je produktom a obchodnou značkou spoločnosti Autodesk.

* IntelliCAD je produktom a obchodnou značkou IntelliCAD technológií Consortium (ITC).

Funkcie progeCADFunkcie progeCAD