Funkcie iCADMac

iCADMac - CAD pro Mac

Podpora DWG 2016
DWG je natívnim formátom iCADMac, čo zaisťuje kompatibilitu s inými rozšírenými programami bez nutnosti konverzie a straty dát. Možná je tiež konverzia do nižších verzií DWG/DXF od 2.5 do 2018.

Import PDF
Modul PDF2DWG umožňuje vytvorenie DWG výkresu z vektorového PDF. Je tiež možné importovať PDF súbory upravované pomocou iPad či vektorové PDF súbory získané z internetu.

Export PDF
Export do PDF je jednoduchou formou zdieľania výkresov so zákazníkmi a dodávateľmi. Programy pre jeho prehliadanie sú už obsiahnuté vo väčšine zariadení a sú voľne k dispozícii. CADMac vytvára PDF súbory odpovedajúce pohľadu zvolenému pre tlač. 

Export do 3D PDF
Prevádzajte 3D výkresy do interaktívnych dokumentov 3D PDF, ktoré si užívatelia môžu voľne prechádzať a prehliadať detaily nedostupné v klasických PDF dokumentoch. Možno tak jednoduchou a profesionálnou cestou zdieľať dáta vo vnútri pracovných tímov i so zákazníkmi a dodávateľmi. Vzorový súbor na stiahnutie.

Podloženie PDF a DGN výkresov
PDF a DGN výkresy je možné vložiť ako pozadie Vašich výkresov podobne ako pripojenie externých odkazov.

Šrafovanie prechodom (gradientom)
iCADMac umožňuje šrafovanie gradientom s využitím plynulého prechodu medzi dvomi farbami alebo medzi svetlejšími a tmavšími odtieňmi rovnakej farby.
Je tiež možné vytvárať výkresy pre prezentáciu priamo v iCADMac bez potreby nejakého ďalšieho softvéru.
Je tiež možné zobrazovať šráfy s gradientom z programu AutoCAD.

Možnosť zobrazenia a tvorby tabuliek
Tabuľka je skupina buniek, ktorá obsahuje rôzne druhy dát od poznámok po bloky. Tabuľky môžu byť použité pre výpisy materiálov, zoznamy komponentov, revízií a textov pre organizáciu informácií vo výkresoch. Užívateľ tiež može nastaviť rôzny štýl vzhľadu tabuľky.

Podpora rastrových obrázkov a ich orez
Vo výkrese je možné vkladať, upravovať a orezávať rastrové obrázky (skenované obrázky, fotografie, obrázky z internetu atď.). Sú podporované často používané formáty ako jpeg, bmp, gif, png a další i obrázky s polygónovým orezom.

Polygonálne výrezy
V rozvrhnutiach je možné pracovať s pravouhlými, polygónovými i nepravidelnými výrezmi. To pomáhá maximálnej flexibilite pri rozvrhnutí tlače.

Externé odkazy
Externé odkazy alebo tiež XREF sú DWG výkresy, na ktoré sa aktuálny výkres odkazuje. Pokiaľ je k výkresu pripojený externý odkaz, zmena tohto pripojeného výkresu sa zobrazí pri novozískaných odkazoch alebo zatvorení a otvorení výkresu.
Výkres môže byť ako externý odkaz pripojený k viacerým rôznym výkresom a jeden výkres môže mať viac pripojených odkazov. Externé odkazy môžu byť vložené v modelovom a výkresovom priestore, môžu byť natočené, škálované a umiestnené v akýchkoľvek súradniciach. Ich hladina tiež môže byť bežným spôsobom zobrazená alebo skrytá.

Štandardné užívateľské rozhranie
iCADMac ponúka pracovné prostredie odpovedajúce iným rozšíreným CAD programom v kombinácii s prostredím aplikácie Max OSX.

Prehľadný panel vlastností
Panel vlastností umožňuje prístup ku všetkým vlastnostiam entít vo výkrese. Jednoducho a intuitívne tak možno editovať vlastnosti ako hladina, farba, typ a mierka čiary a mnohé ďalšie.

Pack and Go
Vytvara balíček obsahujúci aktuálny výkres a jeho súvisiace súbory, ako odkazy, pripojené obrázky, PDF súbory, fonty, mapovanie fontov a nastavenie štýlov tlače.

Viac ako 300 vzorov šráf
Mimo vzorov šráf, ktoré sú štandardne dostupné vo väčšine CAD programov, obsahuje iCADMac ďalších viac ako 300 vzorov pre dlažby, steny, podlahy a rôzne materiály.

Podloženie PDF a DGN súborov
Výkresy v rozšírených formátoch PDF a DGN možno vložiť do výkresov ako priehľadné pozadie.

Rendering
iCADMac obsahuje základný modul s podporou viacnásobných druhov osvetlenia a  osvětlení a tieňov. Pokročilý Ray-tracing modul s materiálmi, odrazmi, priehľadnosťami a vyhradzovaním tieňov bude čoskor dostupný ako voliteľný.

Multičiary
Multičiary môžu obsahovať až 16 rovnobežných čiar zvaných "prvky". Multičiary umožňujú rýchlu tvorbu stien, komunikácií, izolácií atď. iCADMac ponúka možnosť konfigurácie rôznych štýlov multičiar.

Podpora iPad™, iPhone® a iPod touch®
DWG výkresy je možné preniesť na iPad (iPod, iPhone) pomocou voľnej aplikácie AutoCAD 360. Výkresy možno na mobilnom zariadení poslať emailom a prehliadať či vkladať poznámky a opäť ich preniesť späť do iCADMac.

Možnosť zobrazovania a modelovania ACIS® telies
iCADMac ukladá a načíta objekty 3D telies ako knižnice ACIS (podobne ako AutoCAD®), čo je nepostrádateľné pre kohokoľvek, kto pracuje v 3D. iCADMac ponúka kompletnú správu 3D telies od tvorby a úprav po zobrazovanie a tlač. Výmena dát z CAD projektov s ďalšími programami, ktoré využívajú ACIS telesá (ako je AutoCAD®), je teda veľmi jednoduchý proces.

iCADLib - rozsiahla knižnica blokov 
Viac ako 22 000 blokov je k dispozícii pre architektúru, stavebníctvo, 2D a 3D interiéry, strojárenstvo, elektroinštaláciu, elektroniku a ďalšie priemyslové odbory. Vďaka Správcovi blokov možno požadovaný symbol rýchlo naliezť alebo spravovať svoje vlastné súbory symbolov.

Traceparts
iCADLib umožňnuje tiež prístup k Traceparts pre progeCAD, čo je rozsiahly internetový portál s viac ako 100 miliónmi blokov. Bloky z tohto portálu tak možno jednoducho vkladať priamo do výkresu.

Možnosti vlastných nastavení a aplikácií
iCADMac umožňuje jednoduché vlastné nastavenie menu cez užívateľský dialóg alebo XML súbor. Vďaka podpore LISP a C++ (DRX) možno využívať i aplikácie tretích strán pre AutoCAD či ďalšie programy.

Funkcie progeCADFunkcie progeCAD