Novinky v iCAMAC 2024

V tomto článku sa pozrieme na novinky v programe iCADMac 2024.

Zlepšená kompatibilita

  • Podpora MacOS Sonoma (V14).
  • Samostatné verzie pre ARM a Intel procesor.
  • Rýchly štart na ARM M1 a lepšom.

 

  Stiahnite si 30-dennú skúšobnú verziu iCADMac  - plnohodnotná verzia na 30 dní

ViewCube – navigátor 3D pohľadu

Rýchle presúvanie medzi pohľadmi.

Pri používaní nového nástroja ViewCube v 3D prostredí môžete prepínať medzi štandardnými pohľadmi a izometrickým pohľadom na model pomocou jediného kliknutia. Intuitívne rozhranie pohľadu navigátora funguje ako indikátor 3D orientácie, ktorý vám umožňuje vidieť aktuálny smer pohľadu. Navigátor ViewCube je veľmi užitočnou funkciou pri práci v 3D prostredí, pretože môžete ľahko prepínať medzi paralelnými a perspektívnymi pohľadmi. Môžete ho tiež použiť v 2D.

Prepojenie Excel dát

Prepojenie dát tabuľky s Excelom

Obsah vašich tabuliek môže byť spojený s Excel listami a navzájom sa aktualizujú. V iCADMac môžete vytvoriť tabuľky - je však pohodlnejšie a flexibilnejšie používať editory tabuliek pre vyplnenie a správu dát. Niekedy môžete dostať dokončenú tabuľku, ktorú musíte zahrnúť do výkresu, ale prepisovanie alebo kopírovanie a vkladanie je únavná úloha. V oboch týchto scenároch môže táto nová funkcia ušetriť čas a úsilie. Teraz si môžete vziať všetky dáta, ktoré ste už zadali do tabuliek Microsoft Excel, a znovu ich použiť v tabuľke vytvorenej v iCADMac. Môžete odkazovať na celú tabuľku, preddefinovaný rozsah buniek alebo do rozsahu buniek v Exceli.

Palety nástrojov

Palety nástrojov Vám poskytujú kombinovaný spôsob prístupu k nástrojom. Palety nástrojov poskytujú to najlepšie z oboch svetov, pásu kariet alebo panelov nástrojov. Palety nástrojov sa môžu skladať z blokov, vzorov šraf, príkazov alebo makier a funkcií LISP. iCADMac má mnoho východiskových paliet nástrojov a kategórií, ktoré je možné rozšíriť alebo prispôsobiť, čo vám umožňuje vytvoriť jeden pre vaše vlastné potreby. Môžete ukotviť palety nástroja alebo ich nechať vznášať vo svojom pracovnom priestore alebo dokonca na inom monitore. Môžete importovať/exportovať Vaše prispôsobené nástroje a dáta vytvorené skôr pomocou AutoCAD®, aby bola zaistená hladká migrácia Vašich užívateľov na iCADMac.

Paleta nástroja kombinujúca bloky pripravené na použitie a predkonfigurované entity: nielen polyline, ale polyline so špecifickou farbou a vrstvou, ktorá predstavuje konkrétny typ steny.

Predkonfigurujte ľubovoľný typ entity: V tomto prípade bude čiara automaticky priradená ku konkrétnej vrstve: „A_ Wall“. Ďalšími parametrami, ktoré je možné preddefinovať, sú farby, váha alebo linetype.

Cyklický výber

Mať k dispozícii správne nástroje, keď pracujete na svojich výkresoch, vám pomôže efektívne pracovať. Cyklický výber je časovo úsporné riešenie pri práci s preplnenými kresbami, ktoré zahŕňajú naskladané a prekrývajúce sa entity. Keď prejde kurzor myši nad naskladané entitami, malá ikona vás uvedomí, že je tu viac ako jedna entita. Kliknutím na entitu sa zobrazí dialógové okno, v ktorom si môžete vybrať entitu, ktorú chcete upraviť.

Nové dialogové okno tlače

Rozhranie ako v AutoCAD® s jednoduchou konfiguráciou parametrov tlače a s tlačou do PDF, JPG, PNG a SVG s natívnym virtuálnym ovládačom.

Nové vlastné bloky (kompatibilné s dynamickými blokmi)

Nový editor vlastných blokov vám pomôže vytvoriť múdrejšie bloky. Editor vlastných blokov je spustený príkazom EditCustomBlock alebo po dvojitom kliknutí na blok. Môžete ho použiť na úpravu akejkoľvek referencie bloku a tiež ich urobiť parametrické vo veľkosti a tvare. Kontextová ponuka obsahuje funkcie pre kombinovanie špeciálnych úchopov a akcií, ako je posun, mierka, pretiahnutie, otáčanie, pole alebo zrkadlenie. Môžete napríklad vytvoriť vlastný blok, ktorého veľkosť môže byť dynamicky upravená úchopom, ktorý môžete natiahnuť.

Prepínač medzi rôznymi typmi rovnakého bloku. Môžete tiež vytvárať vlastné bloky s rôznymi stavmi, ktoré majú prvky, ktoré sú skryté alebo zobrazené. To napríklad umožňuje použiť iba jeden blok na zobrazenie rôznych možností. Jeden vlastný blok môže nahradiť mnoho blokov. Kombinácia viacerých týchto úchopov a akcií vám umožňuje vytvárať oveľa múdrejší bloky. Jeden vlastný blok môže nahradiť desiatky blokov, ktoré v súčasnej dobe používate, a preto výrazne zvýši Vašu produktivitu.

Prevod dynamických blokov na vlastné bloky

Môžete použiť dynamické bloky vytvorené v AutoCAD® tak, ako sú. V iCADMac si budú udržiavať svoju inteligenciu a parametre. Teraz však môžete alternatívne použiť príkaz CBCONVERT na prevod na vlastné bloky, ktorých definíciu je možné ďalej upraviť pomocou iCADMac.

Testovací režim v editoru bloku

Editor blokov obsahuje teraz funkciu „Testovať blok“ (príkaz CBTESTBLOCK), ktorá otestuje definíciu vlastného bloku bez ukončenia editora bloku.

Definícia viac základných bodov

Tradičné bloky majú iba jeden základný bod. Teraz vlastné bloky umožňujú definovať viac základných bodov, z ktorých si počas vloženia vyberiete. Stlačením klávesy CTRL môžete medzi nimi cyklovať, čo výrazne pomáha umiestniť a zarovnať blok bez ďalších akcií.

Multiplikátor vzdialenosti a odsadenia uhlu

Teraz môžete definovať hodnotu ako prírastok k eventuálnej hranici, ako by sa entita líšila veľkosťou, a zabrániť tak napríklad konfiguráciám, ktoré nemôžu existovať alebo byť vyrobené. Môžete tiež definovať multiplikátor vzdialenosti, ktorý vám umožní alternatívne špecifikovať faktor, pomocou ktorého sa hodnota vzdialenosti vlastného bloku zvýši alebo zníži (napríklad na dvojnásobok veľkosti po každom prírastku).
Odsadenie uhla funguje rovnako, ale s uhlami. Môžete napríklad definovať, že entity sa môžu otáčať iba s prírastkami uhla 60°.

Dynamické bloky vs. vlastní bloky

Použitie dynamických blokov AUTOCAD® v iCADMac

iCADMac načíta a používa dynamické bloky z AutoCAD® rovnako ako samotný AutoCAD®. Keď s vami niekto zdieľa dynamické bloky vytvorené v AutoCAD®, je možné ich použiť vo vnútri iCADMac s rovnakou sadou funkcií interaktivity, vrátane úpravy ich tvaru, veľkosti a konfigurácie. Po vykonaní zmien interaktivity a uložení výkresu pomocou iCADMac sú bloky stále považované za dynamické bloky späť v AutoCAD®. Keď však chcete upraviť dynamický blok AutoCAD® pomocou editora blokov iCADMac, bude prevedený na vlastný blok.

Použitie vlastných blokov iCADMac v iných CAD programoch

Vlastné bloky vytvorené v iCADMac môžu načítať aj iné CAD programy, ako je AutoCAD®, ale iba ako jednoduché bloky. Keď je jeden z vlastných blokov iCADMac upravený v inom programe, stratí interaktivitu, ktorá bola špecifikovaná s iCADMac. Našťastie môžete upraviť zvyšok výkresu s iným programom bez toho, aby ste prerušili interaktivitu vlastných blokov, pokiaľ sa nedotknete vlastných blokov. Ak chcete upraviť vlastný blok iCADMac pomocou editora bloku AutoCAD, je nutné predefinovať úchopy a akcie od začiatku.

3D do 2D: Sploštiť objekty a FLATSHOT

Sploštit objekty

Bol vytvorený nový príkaz FATTEN pre prevod 3D entít do 2D projekcie. Je tiež užitočný pre riešenie problémov s entitami, kde nie je výška správne nastavená.

Flatshot

Príkaz MAKEFLATSNAPSHOT už existoval v iCADMac pred touto verziou. Teraz však príkaz obsahuje niektoré vylepšené možnosti, ako lepšie zobrazovať skryté čiary:

  • „Čiary v popredí“ pre určenie farby a štýlu čiary pre čiary popredia.

  • „Skryté čiary“, skryté čiary, ktoré je možné zobraziť výberom „Zobraziť“, môžu mať teraz upravenú farbu a štýl čiary.

  • „Zobraziť dotykové hrany, táto možnosť zobrazuje dotykové hrany v plochej reprezentácii.

RIBBON (UR)

Známe záložkové užívateľské rozhranie (UR).

Teraz tiež v iCADMac môžete ťažiť z nástrojov na kontextových záložkách bez skrytých úrovní a ľahko si pamätáte ikony príkazov.

Kontextové záložky

Rýchlo upravte šrafy, kóty, xrefy, obrázky a ďalšie..

Užívateľské rozhranie iCADMac je teraz vylepšené kontextovými záložkami, ktoré sa zobrazia pri výbere konkrétnych entít v grafickej oblasti alebo pri vytváraní nových entít pri použití určitých príkazov.

Vylepšenie výkonu

Nová aktualizácia základná technológia DWG v iCADMac umožňuje významné vylepšenia radu operácií v tejto verzii. Zoom, výber, kopírovanie a vloženie, a späť. Výber môže byť o 50% rýchlejší ako v predchádzajúcich verziách, kopírovanie a vloženie sú o 25% rýchlejšie a Späť v niektorých prípadoch až 8x rýchlejšie. Testy výkonu vykonané tímom iCADMac pre verziu 2024 zahŕňali sadu vzorkovacích výkresov z rôznych priemyselných odvetví pre väčšiu výpovednú hodnotu hodnotenia a vyššie uvedené zlepšenia výkonu naznačuje priemernú dobu zaregistrovanú pri vykonávaní niektorých kritických a bežných operácií na týchto rôznych výkresoch.

FLISP - LISP editor a debugger

Tento nový editor LISP je rozšírenie kódu Visual Studio, ktoré vám umožňuje ľahko upravovať a ladiť váš kód. Mnoho používateľov a spoločností má prispôsobenie v LISP. Jazyk nevyžaduje mnoho zdrojov alebo nástrojov a na internete je možné nájsť mnoho užitočných úryvkov kódu, takže LISP je veľmi bežný spôsob automatizácie alebo prispôsobenia DWG aplikácií.

Ladenie programov LISP však môže byť niekedy náročné. S ohľadom na to, nové vydanie iCADMac poskytuje rozšírenie kódu Visual Studio, ktoré umožňuje každému vývojárovi LISP správne upraviť a ladiť rutiny - a ušetriť čas.

Vylepšenie sady listov

Zdieľanie sady listov pomocou eTransmit - automaticky zhromažďujte všetko pre Vašich spolupracovníkov.

Funkcia Zabaliť a odoslať (eTransmit) bola vylepšená, aby mohla byť použitá so sadami listov. Uľahčuje Vám zabaliť do súboru všetky listy, ako sú všetky výkresy Vášho projektu, ale aj obrázky alebo podklady do nich vložené. Štruktúra adresára je navyše udržiavaná s relatívnymi cestami, ktoré zaisťujú, že nebude rozbité žiadne spojenie, keď Váš kontakt projekt rozbalí.

Tabuľka zoznamu listov - Znížte nadbytočnú prácu automatickým vyplnením tabuliek.

Táto funkcia sa nachádza v ponuke kliknutím pravým tlačidlom myši Správca sady listov a poskytuje spôsob, ako vytvoriť tabuľku vo vnútri výkresu zoznamu všetkých listov alebo ich podmnožín. V dôsledku toho sa používatelia môžu vyhnúť ručnému vyplňovaniu tejto tabuľky alebo prepísať názov listu alebo iných informácií už uvedených v sade listov.

Publikovanie sady listov do DWF alebo DWFX - dve nové možnosti výstupu sa pripojujú k publikovaniu do PDF.

Aby sme zlepšili spôsoby, ako môže správca listov exportovať výkresy, zaviedli sme podporu formátov súborov DWF a DWFX, ktoré sú oveľa skomprimovanejšie ako súbory DWG, a preto je ľahké ich prenášať cez internet. Ide o ďalšie dve možnosti pre príkaz Publikovať okrem populárneho formátu PDF a možnosti tlačiť na papier.

Inteligentná paleta kalkulačky

Získajte odpovede bez opustenia vášho výkresu. Inteligentná kalkulačka sa teraz zobrazuje v bočnej palete, ktorá vám umožňuje vykonávať výpočty a súčasne upravovať výkres.

Rozdeliť viac subjektov

Nová možnosť rozširuje funkciu príkazu.

Nová viacnásobná možnosť príkazu SPLIT Vám umožňuje vybrať viac entít a rozbiť ich v ich priesečníkoch s reznými čiarami. Nevytvárajú sa žiadne medzery a rozdelené segmenty zostávajú na výkrese.

ALIGNX

Zarovnanie viac typov entít.

Nový príkaz ALIGNX zarovná niekoľko typov entít podľa polohy prvej entity, ktorú ste vybrali.

Monitorovanie anotácií

Rýchle nájdite nepriradené anotácie.

Nová systémová premenná Monitora anotácií vám umožňuje jednoducho identifikovať, ktoré anotácie už nie sú spojené s ich súvisiacou geometriou, a v každom prípade vykonať potrebné kroky: znovu priradiť anotáciu alebo ju odstrániť.

Pripojiť priečinok pre DGN, výkresy, obrázky, PDF

Automaticky a postupne importuje všetky súbory (vo zvolenom formáte) obsiahnuté v priečinku určenom používateľom.

Funkcie iCADMACStiahnuť