Reklamačný poriadok

  1. Software (licencia) je registrovaný priamo na zákazníka a takýto tovar nie je možné vrátiť. 
  2. Záruka sa vzťahuje iba na fyzické poškodenie (nečitateľnosť) inštalačných médií (v prípade objednania zálohového DVD). Záruka podľa Obchodného zákonníka sa vzťahuje aj na hardwarový USB kľúč, pokiaľ bol súčasťou dodávky. 
  3. Práva, povinnosti užívateľa a výrobcu software určuje licenčná zmluva, k prijatiu alebo odmietnutiu je užívateľ vyzvaný pri inštalácii software.