Školenia CAD

Školenia CAD

Ponúkame odborné školenia v oblasti CADovských aplikácií:

progeCAD /alternatíva k AutoCAD®/

 • základy práce v 2D
 • tvorba blokov, správa hladín...
 • tlač výkresov, export - import PDF

4MCAD /alternatíva k AutoCAD®/

 • základy práce v 2D
 • tvorba blokov, správa hladín...
 • tlač výkresov, export do PDF

Rhino -  3D organické technické modelovanie

 • tvorba 3D modelov
 • generovanie výkresov
 • tvorba vizualiuácii

Alibre Design /plne 3D parametrický CAD/

 • tvorba dielca, parametrické zadávanie dát
 • tvorba zostáv, väzby
 • tvorba výkresov a kusovníkov

Optimik /nárezové plány/

 • tvorba zákaziek
 • sklad
 • výrobky - parametrická databáza

Školenia prebiehajú individuálne podľa potrieb zákazníka. Vzdelávanie prebieha buď v priestoroch  CAD systémy (T. Vansovej 1 Zvolen) alebo priamo u zákazníka. (V takomto prípade treba počítať s dopravnými nákladmi)

V rámci školení Vám v prípade potreby nainštalujeme zakúpený software, upravíme užívateľské nastavenia a poskytneme potrebnú technickú podporu.
Doporučovaná dotácia hodín a témy školenia sú prispôsobované podľa potrieb zákazníka.

Z našej praxe sa nám osvedčilo, že najefektívnejšie školenia sú v roszahu 3-4 hodín.
Potom doporučujeme fixovanie zručností samoštúdiom a následné rozširujúce školenie po cca 4 - 6 týždňoch.

Cena za školenie je jednotná pre všetky produkty - 35.-€/hodinu bez DPH do 2 osôb.*

* Za každú ďalšiu osobu sa účtuje 15.-€/hodinu.