Videolekcie progeCAD

Výukové videá progeCAD

Pre progeCAD 2018 a 2019:

Všeobecné pokyny a nastavenia progeCAD

Práce v progeCAD

 

EasyArch 2019:

 

Staršie verzie progeCAD:

Inštalácia programov a ich nastavenia

Práca s programom progeCAD

Kreslenie

Zmena vlastností prvkov

Hladiny

Kóty

Modifikácie prvkov

Bloky

Externé referencie

Extrahovanie dát

Výkresový priestor

Tlač

Obrázok

Doplnky

Pokročilé možnosti

Funkcie progeCADFunkcie progeCAD