Funkcie T-Flex

Funkcie Stiahnuť NávodyGalériaEshopPodpora

T-Flex CAD

T-Flex CAD je výkonný parametrický systém vyšej triedy, splňujúci vysoké nároky na profesionálnu konštrukciu.

T-Flex je jedným z najrobustnejších a najuniverzálnejších parametrických riešení pre tvorbu modelov a skíc vo vývoji produktov. Široká škála nástrojov robí z T-Flexu najlepšiu voľbu, ktorá splní akúkoľvek profesionálnu požiadavku. T-Flex je široko využívaný v každodennej praxi mechanických konštrukčných návrhov, vrátane 2D/3D dizajnu, skicovania, koncepčných schém, optimalizačných procesov, skúmaní tolerancií, rýchleho návrhu a postupnej výroby.

Pre študentov je k dispozícií študentská verzia T-Flex CAD k nekomerčnému využitiu. Viac o tejto verzii nájdete tu.
Stiahnite si skúšobnú verziu T-Flex CAD

T-Flex CAD


Vývojové nástroje

Vývojové a zostavovacie nástroje T-Flexu umožňujú vášmu inžinierskemu tímu jednoducho navrhovať plnú škálu produktov od jednotlivých súčastí po zostavy obsahujúce tisíce komponentov. T-Flex využíva silu Parasolidu® - vo výrobe osvedčeného konštrukčného jadra, vyvinutého UGS. Vysoko inovatívne parametrické modelovacie nástroje dovoľujú konštruktérom rýchlo vytvárať základné tvary a ľahko pridávať bežné mechanické javy, ako napríklad diery, zaoblenie alebo zrazenie hrán, rovnako ako komplexnejšiu geometriu, ako sú úkosy, priehyby, parametrické oblúky, prieniky troch tvarov a skrutkové tvary.  

Postup návrhu

T-Flex podporuje jednoduchý unifikovaný mód pre operácie so všetkými typmi dokumentov a objektov: výkresov, výkresov zostáv, priestorových prvkov, operácie so všetkými typy dokumentov a objektov: výkresy, výkresy zostav, priestorových prvkov, dláh, súčastí s niekoľkými telami, zostavených modelov, plechových súčastí s dielov, kusovníkov atď. Vo všetkých druhoch geometrie je používaná obvyklá sada editačných funkcií a funkcií pre správu dát, čo výrazne uľahčuje prácu. 

Parametričnosť a adaptivita

T-Flex zjednotením prvotriednych návrhových nástrojov pre adaptivitu a parametričnosť znižuje počet konštrukčných krokov, pretože prevedené zmeny sa okamžite aplikujú na celý návrh. Takáto funkčnosť vám pomáha napríklad asociovať diely medzi sebou spôsobom, ktorý umožní, aby zmena, prevedená na jednom diele, vyvolala zmeny na súvisiacich dieloch. V T-Flex môže byť všetko prepojené so všetkým. Kedykoľvek v priebehu práce môžu byť vytvorené premenné pre názvy súčastí, viditeľnosť, materiál, akýkoľvek číselný alebo textový popis ktoréhokoľvek objektu. Tie môžu byť podrobené akejkoľvek algebrickej alebo logickej operácii, ovládajúcej správanie konštrukcie. Samotné premenné je možné ručne zmeniť zmenou objektu na obrazovke alebo vpísaním hodnoty do editoru premenných, či načítaním z pripojeného ASCII alebo databázového súboru. Možnosti sú nekonečné a rozhranie je veľmi intuitívne. Z toho dôvodu je T-Flex prirodzenou voľbou pre výrobcov rodin součástí alebo v akejkoľvek inej situácii, kde sa využíva podobná geometria, ale vyžadujú sa rozdielne veľkosti alebo kombinácie tvarov.

Parametrický návrh

Na rozdiel od iných produktov vám T-Flex umožní vytvoriť parametrické 2D výkresy zo skíc. Korene T-Flexu v 2D CADu sú zrejmé pri vytváraní objektov. V porovnaní s väčšinou ostatných priestorových modelárov, aj tých zameraných na dizajn, má T-Flex omnoho širšiu paletu 2D nástrojov, obzvlášť pokiaľ sa kreslí komplexná geometria. Jeho parametrické jadro je základom konštrukcie v T-Flexe a na rozdiel od iných programov nie je limitovaný počtom pripojených 2D objektov.  Výkres sa okamžite prispôsobí všetkým zmením, bez ohľadu na ich pôvod. T-Flex zahŕňa plne parametrickú výkresovú dokumentáciu, vrátane kót, tolerancií, textov a poznámok. Môžete vytvárať parametrické 2D zostavy vložením parametrických 2D komponentov s komplexnými parametrickými reláciami. Výsledok môže byť plne automatický, takže pôvodný parametrický výkres nie je potrebné pre zmeny nijako upravovať. Vyhnúť sa nekonečným zmenám dokumentácie je možné použitím efektívnej parametrizácie, ktorá je prirodzenou súčasťou T-Flexu.

Vytváranie vlastných dialógových okien

Vytvorením vlastných dialógových okien parametrov modelov priamo v T-Flexe môžu užívatelia ľahšie ovládať parametrický model veľmi pohodlným a intuitívnym spôsobom. Táto unikátna vlastnosť nevyžaduje žiadnou znalosť programovania alebo dodatočný software

T-FLEX je kreatívnym nástrojom

T-Flex má po celú svoju históriu jednu pretrvávajúcu vlastnosť – jeho silu plne využívajú najkreatívnejší konštruktéri. Prostredie je ľahké k naučeniu a veľmi konzistentné, ale skutočná sila spočíva v neuveriteľnej flexibilite automatizácie návrhu, využívajúcom parametrizáciu. Od začiatku bolo cieľom umožniť konštruktérom prístup ku kreatívnemu návrhu poskytnutím kontroly nad optimalizáciou každého aspektu návrhového procesu. Takmer úplná prispôsobivosť programu skutočne môže eliminovať nadbytočné kroky a zvýšiť efektivitu práce.

Tvorba zostáv

T-Flex si ľahko poradí so zostavením 3D modelov, čo je základom strojárenského návrhu. Môžete vytvárať komplexné zostavy, zložené z mnohých komponentov s využitím postupov zdola nahor, zhora nadol alebo kombináciou oboch metód. Správa konfigurácií pomáha zjednodušiť opakované použitie návrhu vytvorením niekoľkých variácií v jedinom dokumente. T-Flex dokáže simulovať skutočný pohyb a mechanické interakcie medzi objemami, ktoré umožňujú vyhnúť sa prípadným konštrukčným nedostatkom.

Prispôsobivé súčasti

T-Flex podporuje adaptívnu technológiu, ktorá umožňuje vytváranie vzťahov v zostavách, pridelením geometrických prepojení. S týmto získate presne to, čo ste zamýšľali, a môžete ľahšie upravovať zostavy.

Užívateľsky definované tvary

Inovatívne technológie parametrických užívateľsky definovaných tvarov podstatne rozširuje funkčnosť modelovania tým, že dovoľuje užívateľom vytvárať vlastné tvary. Modely v T-Flexe môžu načítať prvky a tvary z iných modelov ako vstupné parametre operácií vo svojom vlastnom strome histórie. Týmto spôsobom môže byť každý model T-Flexu definovaný ako špeciálny tvar, ktorý bude fungovať rovnocenne s ostatnými konštrukčnými príkazmi. Tento mechanizmus môže zásadne znížiť konštrukčný čas tým, že poskytuje užívateľom možnosť vytvárať si vlastné tvary a knižnice tvarov pre špecifické prípady.

Povrchy

T-Flex synergicky kombinuje objemové a plošné modelovanie tým, že umožňuje konštruktérom rozvinúť, skosiť, natáčať a prehýbať povrchy rovnako ako u objemových modelov. Umožňuje vytvárať objekty, na ktoré samé parametrické objemové modelovanie nestačí. Napríklad konštruktér môže kresliť čiary alebo krivky v priestoru a umiestniť medzi ne povrchy, alebo pridať povrch spájajúci nepretínajúce sa plochy. Integrované plošné a objemové modelovanie poskytuje flexibilitu pre zmeny konštrukcie použitím parametrov, väzieb a priraďovacích operácií.

Priama editácia

T-Flex podporuje priamu editáciu 3D modelov, uchováva históriu zásahov, aby mohli byť kedykoľvek vrátené. Toto veľmi pomáha pri importovaných modeloch, kde nie je prístup k pôvodnému stromu histórie. Napríklad je možné upravovať parametre plôch, ktorých východzie tvary sú analytické (valec, kužeľ, guľa a anuloid), rovnako ako sú parametre plôch vytvorených zložením elementov. Ďalšie editačné možnosti zahŕňajú vštiepenia, zámenu plochy, preťaženie, odstránenie, rozdelenie objemov atď.

Možnosti tvorby detailov

Profesionálne funkcie pre tvorbu detailov podporujú rýchle vytvorenie a kompletnú manipuláciu so všetkými bežnými poznámkami, použitými v technických výkresoch. T-Flex obsahuje najširšiu škálu možností pre 2D dokumentačný proces, s výborným rozvrhnutím výkresu, detailovaním, poznámkami a rozmerovými kontrolami, ktoré sa automaticky prispôsobia zvolenému konštrukčnému štandardu.

Hladké vytváranie výkresov

T-Flex automaticky vytvára a aktualizuje výkresy z 3D modelov, rýchlo vytvára štandardné i ostatné pohľady, vrátane rezov, detailov, prerušených a izometrických pohľadov. T-Flex zaručuje flexibilitu a plnú kontrolu nad rezmi, vylepšeným ovládaním polohy roviny rezu a výberovými nástrojmi, ktoré umožňujú preddefinovať súčasti na základe náhľadu v priebehu vytvárania rezu. Pokiaľ sa v súčastiach alebo zostavách prevedú zmeny, asociované výkresy sa automaticky aktualizujú. S T-Flexom máte plnú kontrolu nad každým prvkom vášho výkresu a môžete tak vyhovieť požiadavkám firemných a medzinárodných štandardov. Dodatočné pokročilé funkcie, ako skrutkové spoje, inteligentné šrafovanie rezov v zostavách a presné lokálne rezy môžu významne zvýšiť produktivitu tvorby detailov. Asociatívne nástroje T-Flexu pre tvorbu detailov pomáhajú vyhnúť sa nákladným chybám tým, že zabraňujú chybným interpretáciám z výrobných výkresov.

Asociatívny kusovník

T-Flex vie vytvárať a upravovať presný kusovník v zlomku času, ktorý vyžaduje tradičné 2D metódy. Počty súčastí a montážnych podskupín sú udržované aktuálne a sú okamžite razené a umiestňované do kusovníkov výkresov. Zmeny v zostave (napr. odstránenie súčastí) sú asociatívne, takže kusovník sa automaticky aktualizuje. Šablóny kusovníkov a vlastnosti tabuľky (záhlavie stĺpcov, triedenie, výkresové pečiatky atď.) sú ľubovoľne upraviteľné.

Integrovaný návrh plechových súčastí

T-Flex disponuje sadou príkazov, prispôsobených efektívnej konštrukcie plechových súčastí, od návrhu plecových dielov, po vývoj reliéfov a vytváranie výrobných výkresov.

Návrh foriem

T-Flex disponuje sekvenciou integrovaných nástrojov, ktoré ovládajú proces tvorby foriem. Môžete vytvárať zošikmenie plochy, deliace čiary a povrchy, meniť veľkosť modelov, ktorá počíta s faktorom zmrštenia pri tuhnutí plastu, prevádzať návrhy oddelenia jadra a dutiny. Keď je model hotový, môže ho otestovať na potencionálne problémy, ktoré môžu zabrániť oddelenie jadra od materiálu.

Rýchla analýza konečných prvkov

Zabudovaná rýchla MKP (metóda konečných prvkov) analýza ponúka na použitie jednoduchú prvotnú analýzu napätie, ktorá umožňuje konštruktérom overiť návrh priamo v T-Flexe. Pomáha určiť, ako sa bude model správať v reálnych podmienkach a nájsť potencionálne konštrukčné chyby skôr, ako sú vyrobené nákladné prototypy. Expresná analýza využíva rovnakú výpočtovú technológiu ako profesionálny doplnkový MKP modul pri analýze napätie. Pokročilejšie funkcie sú dostupné v analytickej rade produktov T-Flex.

Interaktívna simulácia pohybu

T-Flex obsahuje riešenie pre simuláciu pohybu, analyzujúcu komplexné správanie mechanických zostáv. T-Flex Dynamics umožňuje testovať virtuálne prototypy a optimalizovať návrh na funkčnosť, bezpečnosť a pohodlie bez nutnosti stavať a skúšať početné skutočné prototypy. Výsledky sú zobraziteľné ako graf, správa alebo farebná animácia, ktoré môžete ľahko zdieľať s ostatnými.

Návrh a dokumentácia zvarencov

T-Flex umožňuje prácu v prostredí špecifickom pre zváranie s funkciami prispôsobenými špecifickým požiadavkám dokumentácií zvarencov. Poznámky k zváraniu sú asociované s modelom a automaticky sa prispôsobia zmene modelu.

Otvorené programové rozhranie

Otvorené programové rozhranie T-Flexu je založené na technológii .NET, ktorá ponúka zákazníkom a externým vývojárom široké možnosti vývoja doplnkových aplikácií v rôznych oblastiach.  Sada objektov T-Flexu môže byť rozšírená o vlastné objekty. Rozhranie podporuje plne objektovo orientované programovacie koncepty a rôzne programovacie jazyky so zhodným funkčným prístupom ku všetkým funkciám T-Flexu. Pomáha tiež užívateľom prispôsobiť T-Flex ich špecifickému prostrediu a automatizovať špeciálne postupy.

Informácie k výrobe produktu

Schopnosť T-Flexu potrebná k vytváraniu komentovaných 3D návrhov slúži ako jediná digitálna reprezentácia, zahrňujúca všetky informácie o produkte – znižuje, alebo odstraňuje potrebu výkresov pri kontrole návrhov alebo výrobe. Podpora tejto technológie dovoľuje užívateľom vziať zabehnuté metódy rysovanie a kótovanie a preniesť ich do prostredia 3D. Pomáha vytvárať 2D výkresy, pričom automaticky extrahuje väčšinu dôležitých informácií. Je tiež možné upravovať 3D model priamo zmenou hodnôt 3D rozmerov.

Parametrická jednotka pre internet

S použitím T-Flexu a jeho otvoreného programového rozhrania môžu tretie strany – výrobcovia finálnych produktov, vývojári a systémoví integrátori – včleniť parametrickú funkčnosť CADu do širokej škály produktov fungujúcich na internete. T-Flex, spracovaný ako internetová aplikácia, ponúka konštruktérom, výrobcom a distribútorom možnosť zobraziť vlastný produkt, použiť zdieľané cudzie návrhy a vykonávať marketingové aktivity.

Viacjazyčná podpora

T-Flex je unikódová aplikácia, a preto podporuje všetky svetové jazyky. Podpora unikódu v T-Flexe znamená, že uživatelia môžu vytvárať viacjazyčný text, ktorý bude v dokumentoch T-FLEXu vždy korektne zobrazený. Nenastanú problémy s názvami súborov v akomkoľvek jazyku, pod ktoroukoľvek jazykovou verziou operačného systému Windows. Užívatelia môžu pomenovávať parametre v jazyku, v akom chcú.

Flexibilita rozhrania

Množstvo nastavení prostredia T-Flexu pomáha maximalizovať produktivitu tým, že dovolí užívateľom zvoliť si prostredie, ktoré odpovedá ich skúsenostiam a preferenciám. Užívateľské rozhranie je vytvorené špeciálne, aby odstránilo zmätok v príkazoch a zložité ovládanie. Rozvinovacie menu v štýle Windows je jednoduché na orientáciu. K dispozícii je tiež kompaktné textové príkazové okno, panely nástrojov s ikonami a priradenie klávesových skratiek. Rozšírené možnosti, ako inteligentné navigačné nástroje a pop-up menu aktivované hornými klávesmi vysoko zjednodušuje prácu.T-Flex umožňuje priamu interakciu s modelom použitím tretieho tlačidla myši, dynamický náhľad a podporu SpaceMouse® pre plynulé prepojenie častých a pokročilých funkcií.

Prekladače

Bohatý balík prekladačov T-Flexu umožňuje ľahko uspokojiť rozdielne požiadavky na import a export. T-Flex spolupracuje s najrozšírenejšími systémami pre 3D modelovanie a 2D kreslenie pomocou nasledujúcich formátov: Parasolid, IGES, STEP, Rhino, STL, DWG, DXF atd. Navyše T-Flex umožňuje export obrázkov do prezentácií, webových stránok a ďalšie dokumentácie.

Funkcie Stiahnuť NávodyGalériaEshopPodpora