T-Flex

T-Flex CAD

Funkcie Stiahnuť NávodyGalériaEshopPopora

T-Flex je profesionálny, výkonný, cenovo dostupný 3D CAD systém. T-Flex CAD je plne funkčný program, umožňujúcí profesionálnu tvorbu parametrických 3D modelov, vrátane tvorby plôch, plechov a výkresov. Program T-Flex vyvíja ruská firma Top Systems už od roku 1989. V SR program dodávame v spolupráci s autorizovaným distribútorom pre ČR a SR - spoločnosťou SoliCAD, s.r.o.

T-Flex je špičkový komplexný CAD/CAM/CAE/PDM systém, určený predovšetkým pre profesionálnu prácu. T-Flex systém je postavený na báze plne spolupracujúcich modulov, ktorých spoločným základom je parametrický i plošný modelár T-Flex CAD.


T-Flex CAD

tflex cad Stručný zoznam možností T-Flex CAD:

 • rýchle 2D kreslenie,
 • parametrické 2D projektovanie,
 • úplná sada pre spracovanie technickej dokumentácie,
 • modelovanie 3D dielcov a zostáv ľubovoľnej zložitosti,
 • geometrická analýza 3D modelov a zostáv,
 • výpočtové analýzy prvkov a konštrukcií,
 • optimalizácie prvkov a konštrukcií,
 • vytváranie fotorealistických výstupov,
 • výkonné API rozhranie pre vytváranie vlastných aplikácií.

   

 

Plne parametrický i plošný modelár postavený na overenom jadre Parasolid®. S T-Flex CAD zvládnete efektívne previesť vaše myšlienky a nápady až do štádia výrobnej dokumentácie. T-Flex CAD obsahuje širokú škálu vysoko inovatívnych parametrických modelovacích nástrojov, ktoré dovoľujú konštruktérom rýchlo vytvárať základné prvky:

 • jednoduchým pridávaním bežných tvarov – otvory, zaoblenia, či skosenia hrán,
 • alebo komplexnejšou geometriou – úkosy, priehyby, parametrické oblúky, skrutkové tvary, atď...

  Chcete vedieť viac?


Špecifikácia funkcií programu T-Flex

tflex cad 2D parametrické kreslenie:

 • tvorba 2D parametrickej geometrie pomocou známych funkcií,
 • tvorba 2D parametrických dielcov,
 • tvorba 2D parametrických zostáv,
 • tvorba 2D pohľadov z 3D geometrie,
 • tvorba 3D geometrie z 2D pohľadov,
 • rozvin 3D povrchov do roviny (i komplexných).

tflex cad 3D parametrické modelovanie:

 • komlexné 3D modelovacie funkcie,
 • tvorba objemov i plôch,
 • rozšírené možnosti skosenia hrán,
 • tvorba náčrtov na základe funkcie (evolventa),
 • definícia vlastných tvoriacih prvkov,
 • možnosť tvorby náčrtov na rovine, valci, guli a anuloide formy, zvary, plechy.

tflex cad 3D Adaptívne komponenty:

 • definícia parametrov (rozmerov), ktoré sa definujú pri vložení do zostavy.

tflex cad Modelovanie zostáv:

 • modelovanie zostáv zhora-dole, alebo zdola-hore,
 • parameterické väzby,
 • rozšírené možnosti bežných väzieb,
 • umiestnie dielcov pomocou súradnicového systému a stupňov voľnosti.

tflex cad Vlastné dialogové okná:

 • usporiadanie rozhodujúcich premenných do prehľadného dialógového okna.

tflex cad Detailné výkresy:

 • kompletné funkcie pre riešenie výkresov,
 • detailné popisy, kótovanie, drsnosti, zvary,...

tflex cad Asociatívny kusovník:

 • detailný kusovník s plnou asociativitou.

tflex cad Otvorené prostredie:

 • prostredie otvorené programátorom doplnkových funkcií.

tflex cad Priame modelovanie:

 • úpravy importovanej geometrie.

T-Flex - profesionálny CAD


K T-Flex CAD môžete použiť kompatibilné doplnky:
T-Flex Analysis

Ponúka široké spektrum špecializovaných analytických nástrojov, pomáhajúcích konštruktérom virtuálne testovať a analyzovať komplikované súčasti a zostavy. Využíva metódy konečných prvkov pre prevedenie statické, frekvenčné, vzperné, teplotné, únavové a iných analýz a optimalizácií. T-Flex Analysis ukazuje, ako sa bude návrh správať v skutočných podmienkach ešte predtým, ako bude vyrobený.

 Viac o T-Flex Analysis


T-Flex Dynamic Analysis

Je univerzálna doplnková aplikácia pre simuláciu pohybu, slúžiaca k štúdiu fyzikálneho správania návrhu bez nutnosti opustenia prostredia T-Flex CADu. T-Flex Dynamic Analysis je software určený pre virtuálnu tvorbu prototypov, pre konštruktérov zaoberajúcich sa správaním mechanických zostáv. Dokáže vás uistiť, že vaše návrhy budú fungovať, bez nutnosti postavenia prototypu.

  Viac o T-Flex Dynamic Analysis


Podpora formátov

tflex cad Import súborov vo formátoch:

 • Parasolid Files (*.xmt_txt; *.x_t; *.x_b; *.xmt_bin)
 • 3D IGES (*.igs, *.iges)
 • 3D STEP AP203/AP214 (*.stp, *.step)
 • AutoCAD DWG (*.dwg)
 • AutoCAD DXF (*.dxf)
 • AutoCAD DXB (*.dxb)
 • Solid Edge Files (*asm; *.par; *.psm)
 • Solidworks Files (*.sldprt; *.sldasm)
 • Autodesk Inventor Files (*.ipt; *.iam)
 • Rhino Files (*.3dm)

tflex cad Export súborov do formátov:

 • Windows Metafile (*.wmf) a Enhanced Windows Metafile (*.emf)
 • T-Flex Metafile (*bmf) a T-Flex Metafile (vector hidden line removal)(*.bmf)
 • Raster Image (*.bmp, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.tga)
 • Stereo Lithography (*.stl)
 • AutoCAD DXF 3D, DXF, DWG, DXB (*.dxf, *.dwg, *.dxb)
 • Parasolid Files (*.xmt_txt) a Parasolid Binary Files (*.xmt_bin)
 • 3D IGES (*.igs, *iges)
 • 3D STEP AP203/AP214 (*.stp,*step)
 • WRML 2.0 files (*.wrl)
 • Inventor files (*.iv) a POV-Ray Files (*.iv)
 • Nastran (*.dat)

tflex cad T-Flex Technická podpora

Ročná technická podpora T-Flexu CAD, T-Flexu Analysis alebo T-Flexu Dynamic Analysis od výrobcu a společnosti SoliCAD, s.r.o. V rámci technickej podpory sú všetky upgrady zadarmo.

Novozakúpená licencia T-Flex obsahuje jednoročnú technickú podporu, vrátane všetkých upgradov a aktualizácií.

 Viac o T-Flex Technická podpora


tflex cadO výrobcovi a histórii T-Flex

Strojárenský CAD T-Flex je produktom ruskej společnosti Top Systems, ktorá ho vyvíja už od roku 1989. Vtedy ju ako smelý start-up založilo sedem diplomantov moskovskej Technickej univerzity, v jej blízkosti firma sídli dodnes. Medzi ruskými strojárenskými inžiniermi sa stal T-Flex (pôvodne nazvaný TopCAD) zakrátko veľmi populárnym, nakoľko bol spočiatku šírený zadarmo. Spoločnost Top Systems bola do obchodného registra oficiálne zapisaná v roku 1992. V tom istom roku došlo z dôvodu konfliktu s francúzskou obchodnou známkou TopCAD k premenovaniu programu na T-Flex. Ten bol vtedy dodávaný v druhej verzii a jeho parametrických vlastností už využívali stovky konštruktérov.

V roku 1994 boli k parametrickej 2D konštrukcii v T-Flexe (3.0) prvýkrát pridané 3D funkcie. Štvrtá verzia ponúkla možnosť zápisu a čítania formátov DWG a DXF. Ako 32-bitová aplikácia pre MS DOS ponúkol T-Flex na vtedajšie pomery ohromnú rýchlosť a kompatibilitu, pričom jeho parametrické funkcie prakticky nemali na PC konkurenciu.

V roku 1996, vo verzii 5.0 T-Flex migroval na operačnom systéme Windows 95/NT, v ktorom ponúkol komplexné 3D modelovanie s rozšírenú 2D a 3D parametrizáciu. Jeho motorom bolo vtedy grafické jadro ACIS 3D.

Verzia 6.0, uvoľnená v roku 1998, priniesla plne asociatívnu previazanosť medzi výkresmi a priestorovým modelom. Zároveň bola schopná vytvárať 3D animácie a obsahovala tiež komplexné PDM riešenie T-Flex Docs.

T-Flex 7.0 prišiel na svet vybavený novým grafickým jadrom Parasolid, ktorý patrí k najvýkonnejším. Nasledujúcí subverzia systému rozšírili o T-Flex CAM a nové uživateľské rozhranie.

V roke 2003 bol T-Flex 8.0 vyhlásený „najlepším 3D CADom na ruskom trhu“ a následne expandoval do mnoho krajín, hlavne v Európe. Verzia 9.0, uvoľnená v roku 2005, priniesla vstavaný modul pre statickú analýzu metódou konečných prvkov.

Na český a slovenský trh bola oficiálne uvedená verzia 10.0 na MSV v Brne 2007 a od verzie 11.0 je program ponúkaný v lokalizovanej českej verzii. V novembri 2011 bola uvoľnená verzia 12, ktorá je založená na novom grafickom jadre Parasolid s mnohonásobne väčším výkonom a nižšími nárokmi na hardware.

Funkcie Stiahnuť NávodyGalériaEshopPopora