Porovnanie ViaCAD a SharkCAD

Produktový rad PunchCAD verzie 12
ViaCAD 2D
ViaCAD 3D
ViaCAD Pro
SharkCAD
SharkCAD Pro
Platforma                    
Slovenské rozhranie          
2D kreslenie                                                  
3D modelovanie                                                  
Vizualizácie                                                  
Podpora 3D tlače                                                  
Podpora formátov IMPORT/EXPORT                                                  
Cena trvalej licencie 69 € 179 € 599 € 899 € 1999 €
Možnosť 12 mesačnej licencie *novinka     250 €/rok 320 €/rok 909 €/rok
Kúpiť          
Podrobné porovnanie
ViaCAD 2D
ViaCAD 3D
ViaCAD Pro
SharkCAD
SharkCAD Pro
Výkon
64-bitová verzia          
Využitie viac jadier procesora          
2D kreslenie a anotácia
26 tipov kótovania          
250+ nástrojov kreslenia          
2D geometrické väzby a vzťahy          
Animácia väzieb          
Práca s hladinami          
Uhlové tolerancie *nové          
Prispôsobená úsečka a kružnica *nové          
Výpis materiálov - kusovník          
Ukladanie hladín s pohľadom *nové          
Pokročilé nástroje kreslenia
ViaCAD 2D
ViaCAD 3D
ViaCAD Pro
SharkCAD
SharkCAD Pro
Auto 3D model do 2D výkresu (precízne)          
Auto 3D model do 2D výkresu (polyline)          
Rezy, detaily, pozdĺžne pohľady          
GD-T tolerancie          
Zvýrazňovače pre označovanie          
Zjednodušenie krivky          
Užívateľské prostredie
ViaCAD 2D
ViaCAD 3D
ViaCAD Pro
SharkCAD
SharkCAD Pro
Správca návrhu: Dielce, hladiny, knižnica          
Knižnica 26 000 symbolov 2D symboly 2D/3D symboly 2D/3D symboly 2D/3D symboly 2D/3D symboly
Strom operácií s históriou          
Inšpektor: vlastnosti objektov          
Gripper nástroj pre manipuláciu          
Navigátor          
Pripôsobiteľná paleta nástrojov          
Zmena veľkosti ikon          
Kresliaca mriežka          
Video-návody v programe (ENG) 7 15 15 15 15
PDF návody v programe (ENG) 7 15 15 15 15
PDF príručka (ENG)          
Technická podpora          
Architektonické nástroje
ViaCAD 2D
ViaCAD 3D
ViaCAD Pro
SharkCAD
SharkCAD Pro
Steny, multisteny          
Dvere a okná          
Tvorba 3D stien          
Strechy          
Podlahy          
Nástroje 3D modelovania
ViaCAD 2D
ViaCAD 3D
ViaCAD Pro
SharkCAD
SharkCAD Pro
Modelovacie jadro ACIS® 26          
Základné telesá (Solid)          
Základné siete (Mesh)          
SubDelenie          
Povrchy z kriviek          
Telesá z kriviek   *3 nižšie uvedené      
Teleso rotáciou          
Teleso vysunutím          
Teleso vytiahnutím po 1 krivke          
Základné povrchy (Surface)          
Booleovské operácie telies          
Booleovské operácie povrchov          
Booleovské operácie sietí (Mesh) *novinka          
Škrupina, zablenie, skosenie, rozdelenie          
Zobraziť/skryť plochu *novinka          
Rozdeliť sieť *novinka          
Tabuľka hmotností v kusovníku *novinka          
Presun plochy   *iba s Gripperom      
Tlačiť/Ťahať modelovanie   *iba s Gripperom      
Pokročilé 3D nástroje
ViaCAD 2D
ViaCAD 3D
ViaCAD Pro
SharkCAD
SharkCAD Pro
Strom histórie operácií          
Teleso vytiahnutím po 2 krivách          
Výrez z telesa          
Výstupok na telese          
Teleso z profilov          
Trubica          
Rozvetvené teleso          
Ohýbanie telies          
Orezanie telesa krivkou          
Výčnelok na telese          
Tvorba otvorov na telese          
Zošitie povrchov do telesa          
Zhrubnutie telesa alebo povrchu          
Loft z plôch 2 telies          
Obalenie telesa textom, krivkou *novinka          
3D pole          
Skrútiť teleso          
Nástroje zarovnania telies, dielcov          
Pokročilé nástroje povrchov          
Pokračovanie
ViaCAD 2D
ViaCAD 3D
ViaCAD Pro
SharkCAD
SharkCAD Pro
Boolean ošetrenie hrán          
Riadený obal          
Riadený Loft          
Deformácie          
Príruba, drážka          
Rebro, lem          
Thumbweight zablenie          
G2 Priebežné zakrivenie          
Nástroje kvadratických sietí          
Nástroj magnet          
Symetria siete          
MicroScribe Digitizér          
Stolárske spoje          
PowerPack nástroje   za doplatok za doplatok    
Oprava kriviek          
Zoblenie 3 plôch          
Prezentácia, render, vizualizácia
ViaCAD 2D
ViaCAD 3D
ViaCAD Pro
SharkCAD
SharkCAD Pro
Zobrazenie 3D dát graficky          
Mapy prostredia          
Podpra HDRI          
Priame prepojenie na KeyShot          
Knižnica materiálov, prostredí a obtlačkov          
OpenGL materiály/textúry          
Základný OpenGL rendering          
RayTracing, tieňe, luminancia, priehľadnosť          
FotoRender nástroje          
Svetlá: vzdialené, kuželové, bodové          
Pokročilé svetlá: kopula, pás, plocha          
FotoRender kuželové svetlo *novinka          
Kvalitný výstup na plagáty          
Sketch Rendering          
QuickTime Video Recorder          
Nástroje pre render dreva          
Animácie
ViaCAD 2D
ViaCAD 3D
ViaCAD Pro
SharkCAD
SharkCAD Pro
Object Time Lines/Paths          
Panoramic & Object Virtual Reality          
Prechádzať cez, prelet nad          
Nástroje 3D tlače
ViaCAD 2D
ViaCAD 3D
ViaCAD Pro
SharkCAD
SharkCAD Pro
Kontrola 3D tlače          
Auto pozícia          
Kontrola normál          
Analýza previsov          
Definícia 3D tlačiarne          
Náhľad plátkov          
Hrúbky stien          
Podporná štruktára          
Zobrazenie tlačiteľnej oblasti          
PowerPack nástroje   za doplatok za doplatok    
Prenos súborov, Import/Export
ViaCAD 2D
ViaCAD 3D
ViaCAD Pro
SharkCAD
SharkCAD Pro
SolidWorks, NX, CATIA*          
SolidEdge, Inventor, Parasolids*          
2D PDF import s rozkladom do čiar *novinka          
3D PDF Export          
3MF Import/Export          
ACIS® R26 Kernel          
Adobe Illustrator™ (vylepšené, Import)          
Batch File Converter          
Collada (DAE) Import *novinka          
DXF/DWG R12-2020          
IGES, STEP, SAT          
OBJ Import/Export - s podporou Textúr          
Rhino™ 3D Import          
ACIS SAT/SAB Export          
SketchUp Import/Export v 6-2019          
STL Import/Export          
SVG Import/Export          
Funkcie Stiahnuť PodporaGalériaEshopPodpora