Porovnanie verzií Alibre

Alibre logo

verzia Professional

verzia Expert

 

Podpora operačných systémov

Windows 7, 8, 10 - iba 64 bit OK OK
 

Výuka

Výukové tutoriály OK OK
Jednoduchosť, efektívnosť užívateľského rozhrania OK OK
 

3D Modelovanie

Presné fyzikálne vlastnosti OK OK
Parametrické 3D modelovanie dielcov OK OK
Parametrické tvorba 3D zostáv OK OK
Správa väzieb drag-and-drop OK OK
Excelom riadený návrh OK OK
Presné pohyby zostáv OK OK
Detekcia kolizií OK OK
Použitie 2D súborov (DWG/DXF) ako základ pre 3D OK OK
Knižnica bežných dielcov OK OK
Priame úpravy modelov push/pull No OK
Inteligentné triedy dielcov a zostáv No OK
Pokročilé funkcie zostáv (Rez zostavou, skica, otvory) No OK
Globálne Parametre No OK
 
Alibre logo

verzia Professional

verzia Expert

Modelovanie plechov (Sheet metal)

Návrh plechových dielcov a konverzia na plech No OK
 

Návrhové výstupy

Základné 3D PDF OK OK
2D PDF a pokročilé 3D PDF OK OK
Fotorealistické renderovanie - modul KeyShot® No OK
 

2D výkresy

Základná sada 2D nástrojov OK OK
Úplná sada 2D nástrojov OK OK
Automatická aktualizácia 2D, keď sa zmení model OK OK
Automatické i ručné vytváranie kusovníkov OK OK
Automatické popisové polia (pečiatky) OK OK
 
Alibre logo

verzia Professional

verzia Expert

Import/Export

Import
IGES, SAT, STEP OK OK
OBJ, STL, WRL OK OK
DWG, DXF OK OK
Image Files OK OK
SolidWorks OK OK
Inventor, ProE/CREO, Catia, Parasolid, SolidEdge No OK
Export
IGES, STEP, SAT OK OK
STL OK OK
DXF, DWG OK OK
Image formats OK OK
SolidWorks, Parasolid No OK
3D PDF OK OK
 

Povrchy

Nástroje pre úpravu povrchov No OK