Novinky 4MCAD 23

27.09. 2022 bol spustený predaj novej verzie 4MCAD 23 SK/EN.

Existujúci zákazníci, ktorí si objednali verziu 4MCAD 21 od 1.3.2022 získavajú nárok na upgrade zadarmo na 23. V priebenu mesiaca októbra 2022 im bude dodaná licencia verzie 4MCAD 23.


Vyskúšajte 30 dennú trial verziu. Stiahnuť 4MCAD


Čo je nové v 4MCAD 23?

Všeobecne

 • Postavený je na najnovšom motore ICAD10.1a.
 • Významné výhody pri používaní nových knižníc ODA (SDK v.2021.11).
 • 64-bitový výkonný motor s najlepším výkonom na každej úrovni.
 • Možnosť cloudovej multilicencie.

Užívateľské rozhranie

 • Vylepšené rozhranie s novými funkciami týkajúcimi sa dialógových okien, stavového riadku, okna kreslenia a ďalších.
 • Nové vylepšenia kontextového menu pre polia, tabuľky, viacriadkový text a iné.

Vylepšený výkon

 • Výrazne rýchlejší pri výbere entít (až 7-krát)
 • Dvakrát rýchlejší pri manipulácii s úchopmi a uzlami, regenerácii veľkých výkresov a prepínaní papierov (layout).
 • Kompletne prepracovaný grafický engine OpenGL pre ešte vyšší výkon.

Rozšírená kompatibilita

 • Nové možnosti pre import:
  a) mapových súborov (.shp, .sdf, sqlite),
  b) súborov pdf s viacerými možnosťami a
  c) bodových údajov zo súborov .csv a .txt.
 • Umiestnenie súboru Excel® ako tabuľky do výkresu.
 • Kompatibilita so súbormi Revit® 2021.

Nové funkcie a možnosti

 • Nové funkcie týkajúce sa vkladania dynamických blokov.
 • Podpora vstupných zariadení 3Dconnexion.
 • Vylepšená správa vrstiev (tj. príkaz „Predchádzajúca vrstva“ na zvrátenie zmien vykonaných v nastaveniach vrstvy, obnovenie stavu vrstvy, použitie viacerých možností na filtre vrstiev atď.).
 • Nové možnosti pri výbere a/alebo úprave entít (t. j. na presúvanie vybraných entít, špecifikovanie ďalších úchopov pre bloky, použitie nových príkazov Rectangular Array, Polar Array, Path Array a Edit Array).
 • Nové príkazy pre entity skupiny (napr. Rýchla skupina, Úprava skupiny a Zrušenie skupiny).
 • Nové možnosti pre tabuľky (údaje, vzorce a polia v bunkách tabuľky, prepojené údaje zo súboru .xls, priradenie štýlov tabuliek a iné).
 • Nové možnosti týkajúce sa textu (t.j. karty pre viacriadkový text)
 • Vylepšené príkazy na tlač a publikovanie.
 • Digitálny podpis pre súbory dwg.

4MCAD 23


Preskúmajme podrobnejšie nové funkcie vo verzii 4MCAD 23!

Výkon

OpenGL je novou výdiskovou grafickou technológiou. Je rychlejšia a stabilnejšia ako Open GL ES. Pre rozšírené vizuálne štýly a vyhladenie linií je možné prepnúť na OpenGL ES s pomocou stavového riadku, príkaz GRAPHICSCONFIG alebo pomocou
Možnosti > Záložka Zobrazenie > Grafický výkon.


Práca so súbormi

 • Otváranie a vytváranie sád listov pre jednoduchšiu organizáciu a publikovanie sád papierov z viacerých výkresov.
 • Viac možností pre import PDF súborov.
 • Import dát bodov z CSF a TXT súbrov.
 • Import súborov máp nasledujúcich formátov: ESRI® shapefiles (.shp), Autodesk® .sdf, and Spatial® .sqlite.
 • Zadanie miesta pre uloženie dočasných súborov výkresov, ktoré sú ukladané pri zatváraní programu.
 • Uchopenie a ťahanie mračna bodov do okna s výkresom.
 • Import súborov Microsoft Excel ako tabuliek do výkresu.

Pre verziu 4MCAD Professional, ktorá podporuje prácu s BIM súbormi:

 • Import súborov Autodesk Revit 2021
 • Zadanie AEC jednotiek výkresov Dialogovom okne Nastavenia výkresu/Jednotky/Lineárne
 • Tvorba profilu pomocou novej možnosti prevodu existujúcej entity na dráhu profilu.
 • Zadanie úrovne vyhladenia krivek v BIM podkladoch vytvorených z RVT súborov.

Uživateľské prostredie

 • Nové moderné grafické rozhranie.

4MCAD

 • Preklikávacie parametre v príkazovom riadku.

4MCAD

 • V menu Windows Start je možné využíť nástroj 4MCAD pre uloženie východiskového nastavenia pre zálohu a prenos východiskového nastavenia programu.
 • V dialógovom okne Prispôsobiť užívateľské rozhranie je možné roztriediť zoznam príkazov podľa skupín zdrojového menu.
 • Stavový riadok zobrazuje ikonu externej referencie, ak je externá referencia pripojená k aktuálnemu výkresu. Kliknutím na ikonu je možný prístup k príkazu Správca externých referencií a k opätovnému nahratiu externých referencií.
 • Každé okno výkresu má vlastné tlačítka pre minimalizáciu, maximalizáciu a vypnutie
 • Využitie príkazu Úprava aliasov pre ich úpravy.
 • Kliknutím na tabulátor a klávesu so šípkou sa dostanete na Panel vlastností.
 • Využite vylepšenie kontextuálneho menu pre pole, tabuľky, viaceriadkový text a dalšie...


Uživatelské prostředí 4MCAD 23


Výber a úprava entít

 • Umožňuje určiť, či sa vybrané objekty budú môcť pohybovať pomocou kliknutia a ťahania myšou. Zobraziť > Zobraziť tabuľku dialógového okna Nastavenie kreslenia.
 • Je možné zadať dodatečné úchopy pre bloky a skupiny cez Zobraziť > tabuľka Úchopov v dialógovom okne Nastavenie kreslenia.
 • Pole entit s daľšími funkciami využívajúcimi obdĺžnikové pole, polárne pole, pole pozdĺž cesty a príkazy pre úpravu polí. Staršie príkazy pre prácu s poľami sú stále dostupné z príkazového riaku.
 • Skupiny entít využívajú viac príkazov: Rýchla skupina, Úprava skupín a Zrušenie skupiny.

Text

- Zahrňuje tabuľky pre viacriadkový text.
- Zobrazenie nesprávne napísaného jednoriadkového a viacriadkového textu v priebehu práce. Nesprávne napísaný text zvýrazní červenou farbou písma.


Tabuľky

 • Formátovanie dát v bunkách tabuľky.
 • Prenáša formátovanie z Excelu cez schránku.
 • Vkladanie vzorcov a polí do buniek tabuľky.
 • Vkladanie tabuliek s prepojenými dátami zo súborov s formátmi .xls a .xlsx.
 • Aktualizácia dát z a do súborov s formátmi .xls a .xlsx.

Tlač a publikovanie

- Približovanie a posun myšou pri náhľade výkresu pred tlačou.
- Vylepšenie práce pri používaní príkazu Publikovať, ukladanie zošitov s listami a práca so zošitmi.


Hladiny

 • Využitie príkazu Náhľad hladiny pre storno zmien, ktoré ste vykonali v nastavení hladiny.
 • Uložení stavu hladiny k aktuálnímu výřezu, pro všechny výřezy, všechna rozvržení a okna nebo modelový prostor.
 • Využitie ďalších možností pre filtrovanie hladín pri práci v záložke Papier (layout): Aktuálny výrez Zmraziť/Rozmraziť, všetky výrezy Zmrazit/Rozmrazit, Izolovanie zmrazeného výrezu.

Hladiny 4MCAD

 • Pridanie riadenia intenzity útlumu uzamknutej hladiny do užívateľského rozhrania pre zjednodušenie určenia percenta intenzity útlumu pre entity, ktoré sú umiestnené v uzamknutých hladinách.
 • Použitie filtra hladiny pre ovládanie hladiny v ribbon menu a v panely nástrojov. Je možné nastaviť tiež veľkosť ovládače hladín.

APIs

 • ODA SDKs verzia 2021.11.
 • .NET aktualizované na verziu 4.8.
 • Úvodná implementácia CAcUiDialog.
 • IntelliCAD zdrojový kód a add-on aplikácie sú postavené na Microsoft® Visual Studio® 2019 a VC toolset 14.28.

Ďalšie funkcie

 • Využitie 3D myš pre zrýchlenie práce a vylepšenie ovládania a zvýšenie efektívnosti v priebehu kreslenia v 2D a 3D.
 • Zapnutie plynulého prechodu prehliadania pre zvýšenie rýchlosti a výkonu pri zmenách smeru prehliadania.
 • Využitie príkazu Klonovať pre kreslenie entít rovnakého typu a vlastností zvolenej entity. 

klonovať

 • Prerušenie kót s využitím príkazu Preruš kótu a zadanie veľkosti prerušenia na základe pripísaného štýlu kóty.
 • Vkladanie dynamických blokov.
 • Vkládanie tabuliek, ich úprava a pripísanie k štýlu tabuliek.
 • Filtrovánie mierok poznámok podľa ich vzniku a externých referencií.
 • Synchronizácia všetkých inštancií blokov aplikáciou vykonaných zmien pre bloky atribútov.
 • Pohyb entít stlačením Ctrl + šipky.
 • Nastavenie intervalu, v ktorom sa kontroluje, či boli externé referencie modifikované.
 • Pri použití Manažéra sád listov:
  • Import Papierov ako listov a automatické zahrnutie názvu súboru ako predpony názvu listu.
  • Špecifikácia možností importu pre vytváranie novej sady listov.

Systémové premenné

- ARRAYASSOCIATIVITY, ARRAYBLOCKNAME, ARRAYTYPE, AUTOSAVERETAIN, BIMRVTDEFAULTQUALITY, BLOCKFRAMECOLOR, CGEOCS, DWGUNITSIN1SVGPIXEL, DWTSHEETSETPATH, FILESYSMENU, GEOLATLONGFORMAT, GEOMARKERVISIBILITY, GEOMARKPOSITIONSIZE, GRIPBLOCK, GROUPDISPLAYMODE, GROUPFRAMECOLOR, GSDEVICEMODE, IFCLIB, INPUTECHOFLAGS, LATITUDE, LAYERCONTROLFILTER, LAYERCONTROLSIZE, LONGITUDE, OLESCALE, PDFIMPORTFILTER, PDFIMPORTIMAGEPATH, PDFIMPORTLAYERS, PDFIMPORTMODE, PDFIMPORTOPTIONS, RIBBONCONTEXTSELLIM, SELECTIONFRAMECOLOR, SHEETSETPATH, SSMSTATE, TABLECELLMAX, TABLEINDICATOR, TABLELINKINDICATOR, TABLESELECTINDICATOR, VTDURATION, VTENABLE, VTFPS, 3DCONNEXIONDRIVER, COLORCONTROLSIZE, CURSORBADGE, MINTEXTHEIGHTPIXEL, STARTPAGEDOCCLICK.

- Premenovanie ENTPROPSETTINGS na VSSHOWALL.
- Premenovanie GSMSAA na 3DLINESMOOTHING.
- Premenovanie MAKEBAK na ISAVEBAK.
- Aktualizácia COORDS, GRIPS, OLEQUALITY, a OSNAPMAX.
- Odstránenie GROUPSELECT, HWACCELERATION a PLINEGRIPS (ich funkcia je teraz hodnota 2 premenné GRIPS).

Zdroj: www.4msa.com

Skúšobná verzia k stiahnutiu zadarmo >>>

Objednávka v eshope >>>

Novinky verzie 4MCAD 21 >> >

Stiahnuť 4MCADKúpiť 4mCAD