Novinky 4MCAD 24

Aké sú novinky v 4MCAD 24?

Všeobecne

 • Prepracovaný dizajn (ReD) na najnovšom motore ICAD 11.1 a knižniciach ODA22.12 na 64bitovej architektúre.
 • Výrazne rýchlejší výkon pre veľmi veľké výkresy.
 • 3D prehliadka Walk and Fly.
 • Vylepšený import a úprava tabuliek, publikovanie a vizuálne štýly.
 • Geolokácia: určenie aktuálnej polohy na mapovom súbore.
 • 3D rotačná projekcia kockou View Cube.
 • Podpora súborov Autodesk® Revit® 2022

 

4MCAD 24


Vyskúšajte 30 dennú skúšobnú verziu: Stiahnuť 4MCAD


Výkon

 • Rýchlejšia vektorizácia krivky.
 • Príkaz Rýchly výber je vo veľkých výkresoch 2x rýchlejší.
 • Rýchlejšie zobrazenie veľkých geografických obrázkov.
 • Rýchlejšia odozva kurzora vo veľkých výkresoch bez ukážky výberu.

Používateľské rozhranie

 • Východiskové zobrazenie alebo otáčanie zobrazenia pomocou kocky zobrazenia View Cube.
 • V Ribon menu pridaná záložka Vizualizovať pre štýl zobrazenia, animácie a živé rezy.
   

4MCAD 24


Práca so súbormi

 • Export trojrozmerných modelov do súboru .obj (Wavefront Technologies).
 • Importute mapových súborov pripojením k serverom PostgreSQL, MySQL a WFS.
 • Podpora pre súbory Autodesk® Revit® 2022.
 • Pomocou príkazu Audit skontrolujte chyby v súboroch .ifc, ktoré sú pripojené ako podklady.
 • Export do súborov .pdf pomocou vylepšeného rozhrania.

Výber a úprava entít

 • Príkaz Break at Point na rozdelenie entity na dve časti bez odstránenia časti entity.
 • Príkaz 3D pozíciovania na interatívny pohyb a otáčanie entít v trojrozmernom priestore.
 • Schopnosť rozložiť vzdialené textové entity (rtext) vo výkresoch vytvorených v inom CAD programe.

Tabuľky

 • Príkaz Match Cell na skopírovanie vlastností bunky zdrojovej tabuľky a ich použitie na vybraté bunky.
 • Vkladanie blokov do buniek tabuľky.
 • Zlúčiť vybrané bunky podľa riadka, stĺpca alebo všetkých buniek.

 

Novinky verzie 4MCAD 23 >> >
 

Stiahnuť 4MCADKúpiť 4mCAD