14-denná trial verzie ViaCAD.

Po zadaní sériového čísla sa zmenia na trvalé licencie vhodné pre komerčné použitie.

ViaCAD Pro v 11:

ViaCAD windowsWindows 64 bit: ViaCAD Pro 11 WIN

MACOS 64 bit:  ViaCAD Pro 11 MAC

 Slovenské jazykové prostredie Vám zašleme po vyžiadaní cez formulár.


ViaCAD 2D/3D v 11:

ViaCAD windowsWindows 64 bit:  ViaCAD 3D 11 WIN

MACOS 64 bit:   ViaCAD 3D 11 MAC

 Slovenské jazykové prostredie Vám zašleme po vyžiadaní cez formulár.


ViaCAD 2D v 11:

ViaCAD windowsWindows 64 bit:  ViaCAD 2D 11 WIN

MACOS 64 bit:   ViaCAD 2D 11 MAC

 Slovenské jazykové prostredie Vám zašleme po vyžiadaní cez formulár.


14-denné trial verzie SharkCAD.

Po zadaní sériového čísla sa zmenia na trvalé licencie vhodné pre komerčné použitie.

SharkCAD v 10:

ViaCAD windowsWindows 64 bit: SharkCAD 10 WIN

MACOS 64 bit: SharkCAD 10 MAC

 Slovenské jazykové prostredie Vám zašleme po vyžiadaní cez formulár.


SharkCAD Pro v 11:

ViaCAD windowsWindows 64 bit: SharkCAD PRO 11 WIN

MACOS 64 bit: SharkCAD PRO 10 MAC

 Slovenské jazykové prostredie Vám zašleme po vyžiadaní cez formulár.