EULA 4MCAD

Licenčná zmluva s koncovým užívateľom software 4M (EULA)

Inštaláciou, kopírovaním alebo používaním súčastí programu súhlasíte s dodržiavaním pravidiel a podmienok 4M software. pokiaľ s týmito podmienkami a pravidlami nesúhlasíte, potom neinštalujte, nekopírujte a nijako nevyužívajte súčasti programu.

Tento software je dodávaný "ako je" („as is“), bez záruky akéhokoľvek druhu. Všetko riziko vzhľadom ku kvalite a výkonu nesie užívateľ.

Akýkoľvek problém týkajúci sa poškodenia DVD alebo hardwarového kľúča musí byť oznámený predajcovi do 30 dní.

Získavate osobné a neprenosné právo na používanie jednej kópie priloženého software, ktorý je súčasťou 4M balíku programov. To zahrňuje i právo používať program v komerčnom prostredí.

Nie ste oprávnený:

  • k "reverse-engineering", dekompilácii alebo rozkladaniu software na súčasti
  • AKÝMKOĽVEK spôsobom manipulovať, alebo meniť súčasti tohto software
  • znovu vytvárať archívy súborov, ktoré sú súčasťou tohto software
  • verejne alebo súkromne tento software sprístupňovať
  • využívať časti tohto programu, ktoré sú vo formáte zdrojového kódu pre vylepšovanie konkurenčných produktov

Ak vlastníte licenciu 4MCAD Professional 21 (bez USB kľúča) ako fyzická osoba s trvalým bydliskom v Českej nebo Slovenské republike, alebo ako právnická osoba so sídlom v Českej nebo Slovenskej republike, máte právo využívať software pre 1 užívateľa nesúbežne na 2 staniciach, ktoré sú vo Vašom majetku a pod Vašou kontrolou, v prípade ak:

  • obidve kópie software používa iba jedna a tá istá fyzická osoba,
  • program je v jednom čase spustený iba na jednej zo staníc,
  • druhý počítač je vo Vašom majetku, alebo ho máte prenajatý,
  • jedna zo staníc je prenosný počítač alebo počítač umiestnený mimo vášho bežného pracovného miesta a je využívaný iba pre umožnenie práce mimo vášho bežného pracoviska.

Pre odstúpenie od zmluvy odinštalujte a zmažte všetky časti software na všetkých vašich počítačoch.