Online aktivácia 4MCAD

Ide o najčastejšie používaný spôsob aktivácie zakúpenej licencie CAD programov 4M. Odporúčame dočasne vypnúť firewall a antivirus.

V prípade verzie pre USB kľúč vložte klúč do počítača. Bude potrebné vyplniť iba prvné dialógové okno inštalácie.

Dôležité: Pred aktiváciou spustite  4MCAD cez ikonu na ploche pomocou pravého tlačítka myši voľbou Spustiť ako správca.

1. V úvodnom okne vložte meno apriezvisko, organizciuu (alebo len iniciálky) a licenčné (sériové) číslo. Všetky údaje odporúčame zadávať bez diakritiky. Program vyžaduje aspoň jedno písmeno ako názov firmy. U fyzickej osoby môžete napr. zopakovať meno.

Aktivace programu

2. Pri výbere spôsobu aktivácie nechajte nastavenú prvú možnosť (On-line).

Aktivácia 4MCAD online

3. Vyplňte formulár tak, aby sa zhodoval s údajmi registrovanými u výrobcu. Pozornosť venujte predovšetkým menu a priezvisku kontaktnej osoby a emailovej adrese. Na túto adresu Vám príde aj informačné potvrdenie o aktivácii licencie.

Aktivácia 4MCAD online

Po odoslaní dialógu tlačítkom Aktivovať sa program spojí s licenčným serverom a overí správnosť čísla licencie. Na tento krok je nutné online pripojenie k internetu.
Ak je všetko v poriadku, spustí sa program po krátkej chvíli v aktivovanom režime.

V prípade ťažkostí nás kontaktujte!