Novinky verzie 21

21.12. 2020 bol spustený predaj novej verzie 4MCAD 21 SK/EN.


Novinky sú naozaj veľmi zajímavé. Najlákavejšie nové funkcie sú vo verzii Professional, ale viacero vylepšení nájdete aj vo verziách Standard a Classic.


Novinky vo verzii 4MCAD 21 Professional

Práca so súbormi:

 • import PDF do DWG a rozpad do čiar, k editácii,4M BIM
 • import Revit súborov (RFA a.RTV),
 • import and export IGES a STEP súborov,
 • nové BIM entity a príkazy:
  - objekty ADT (Architectural Desktop): tvorba ADT stien, otvorov (okná, dvere), presklených fasád, schodísk, rámp, striech, zábradlia, nosníkov, atď...,
  - prevod entít na steny a dosky,
  - tvorba oceľových prvkov: profily, nosníky,...
  - tvorba drevených – tesárskych prvkov,
  - vytváranie čiar rezov a pohľadov.

3D modelácia telies:

 • prevod entít na trojrozmerné siete alebo povrchy pomocou príkazu Convert to Mesh and Convert to Surface,
 • 3D modelár plôch pre tvorbu 3D entít: kváder (FMBOX), kužeľ (FMCONE), valec (FMCYLINDER), ihlan (FMPYRAMID), guľa (FMSPHERE) a anuloid (FMTORUS),
 • príkazy FM3DCONVERT a FMEXTRUDE pre prevod trojrozmerných entít na iný typ,
 • príkaz Hrúbka pre prevod povrchov a sietí na 3D telesá so zadanou hrúbkou,

Druhá stanica: 

Pre zákazníkov s verziou 4MCAD 21 Professional (bez USB) je na Slovensku a v ČR možné vyžiadať licenciu pre druhú stanicu toho istého užívateľa. Licencia je určená pre nesúbežné používanie programu jedným užívateľom, napríklad kancelárii a na prácu doma,


Novinky vo všetkých verziách Classic, Standard a Professional

Najnovší DWG formát:

 • čítanie a zapisovanie DWG ® vo formáte 2018.

Užívateľské prostredie

 • nové prostredie: Palety nástrojov, Ribbon menu i riadkové menu môžu byť zapnuté súčasne,

Menu 4MCAD

 • 4MCAD SK možnosť prepínania medzi slovenským a anglickým jazykovým rozhraním. Klávesové skratky sú anglické, ACAD friendly.

 • príkaz Uložiť pracovný priestor (WSSAVE) pre uloženie pracovného priestoru vrátana nastavení,

 • príkaz Zavrieť všetko ostatné (CLOSEALLOTHER) pre zavretie všetkých výkresových okien okrem aktuálneho,

 • ďalšie vylepšenia: Rychly CUI príkaz, možnosti na záložke výkresu pod pravým tlačítkom myši, rôzne typy kurzora (bežný, terčík alebo obrátený pri nabehnutí na plochu totožnej farby), atď.


Kreslenie

 • pokročilá tvorba konštrukčných čiar, v rôznych variantoch.KOnštrukčné čiary


Bloky a externé referencie

 • nový príkaz na prevod vybraných blokov na externé referencie.

Výber a úprava entít:

 • nový výberový filter umožňuje filtrovať entity podľa hladiny, farby, typu čiary, ...

 • nástroj na odstránenie duplicitných alebo prekrývajúcich sa entít (Overkill),
 • možnosť cyklického preskúmania výberu pre nastavenie výberu prekrývajúcich sa entit.
 • nové typy uzlov a vlastností polygónov, obdĺžnikov a deliacich čiar, pre pokročilejšie modifikácie,4mcad uzly

Zobrazenie

 • nový príkaz Kamera pre tvorbu a úpravu pohľadu a výkres

Zlepšenie výkonu

 • vylepšený výkon pri uchopovaní k PDF podloženiu, blokom s viacerými vnorenými entitami a mračnám bodov,
 • zoom a posun sú pre orezané externé referencie 3x rýchlejšie,
 • výrazne rýchlejšie otváranie externých referencií,
 • zlepšený výkon pri výbere oknom,
 • podporované krokové ukladanie DWG súborov, zaisťujúce rýchlejšie ukladanie veľkých výkresov pri neveľkých zmenách,

Nové systémové premenné

AECAUTOUPDATE, AUTOMATICPUB, AUTOPUBLISHPATH, BLOCKEDITLOCK, CROSSHAIRMODE, OVERKILLMODE, OVERKILLTOLERANCE, OVERKILLTOLARCCHORD, OVERKILLTOLARCENDPOINT, REFPATHTYPE, SELECTIONCYCLING, SJTABTINDEX, TASKBAR, WOODTABINDEX, XREFNOTIFY    

 • a ešte mnoho ďalších vylepšení... 
  Zdroj: www.4msa.com

Novinky predchádzajúcej verzie 4MCAD 19

 


Funkcie 4mCADStiahnuť 4MCADGaléria 4MCADVideo ukážky 4MCADKúpiť 4mCADpodpora 4MCAD

« Späť