Nová verzia 4MCAD 19

Nová verzia 4MCAD 19

4MCAD 19 prináša DWG 2018 kompatibilitu. Popri 64-bit. architektúre, kompatibilite  BIM/IFC (iba verzia Pro), AutoCAD®  - like rozhraní nájdete v novej verzii viac vylepšení:

Práca so súbormi

 • DWG súbory verzie 2018 je možné otvárať a konvertovať na súbory verzie 2013.
 • Export do 3D PDF súborov
 • Export do 2D PDF súborov teraz obsahuje nové kompresné režimy, orezávanie obrázkov a šrafovanie gradientom.
 • Podloženie PDF, DWG a DGN súborov - nová verzia podporuje aj čiernobiele zobrazovanie, zosvetlenie, prispôsobenie farbe pozadia, zobrazenia a orezy.
 • Export do BMP teraz podporuje vizuálne štýly.
 • Vyhľadávanie súborov v priebehu príkazu Otvoriť kliknutím na Nástroje - Nájsť
 • Viac možností pre pripojenie mračna bodov s využitím príkazu Point Cloud Underlay 

Vylepšenie výkonu

 • Zvýšenie výkonu pri práci s externými referenciami
 • Zvýšenie výkonu pri tvorbe PDF a zníženie veľkosti pdf súborov
 • Zvýšenie výkonu pri výbere vo výkresoch s komplexnými blokmi
 • Vyššia rýchlosť pri posune pohľadu a zväčšovanívo veľmi rozsiahlych súboroch
 • Nové cache súbory externe uchovávajú dáta z rozvrhnutia, aby bolo možné rýchlejšie prepínať medzi rozvrhnutiami a lepšie sa využívala pamäť.
 • Vylepšený úchop entít vo výkresoch s hladinami
 • Vylepšené prekresľovanie pri tvorbe a aktualizácii entít vo výkresoch, ktoré ich obsahujú veľké množstvo.

Text

 • Nový editor viacriadkového textu umožňuje užívateľom editovať text priamo vo výkrese. Aby ste sa prepli do dialógového okna staršej verzie editoru, je možné nastaviť systémovú premennú MTEXTED na „oldeditor“.
 • Nový príkaz FIELD umožňuje užívateľom vytvárať pole ako viacriadkový text.
 • Viacriadkový textový editor teraz podporuje medzery medzi riadkami, zoznamy a zarovnávanie odstavcov.
 • Nový príkaz EXPLODE TEXT delí viacriadkový a jednoriadkový text na krivky.
 • Nový príkaz AUTO NUMBER pridáva číslovanie do textu, viacriadkového textu, multi odkazov alebo atribútov blokov.

 

4MCAD

Šrafy

 • Nové dialógové okno pre príkaz šrafy
 • Príkaz HATCHTOBACK presunie šrafy do pozadia.

Užívateľské rozhranie

 • Zobrazenie výkresov na jednotlivých záložkách v hlavnom okne 4MCAD. Pre nastavenie záložiek využite Nástroje/Možnosti, kliknite na záložku Zobrazenie a zvoľte možnosti MDI:
  Vľavo hore sa na výkrese zobrazia záložky s ďalšími výkresmi:
 • Jednoducho uložte pracovné priestory kliknutím na ikonu Pracovné priestory v stavovom riadku a zvoľte Uložiť aktuálny ako.
 • Príkaz nastavenie výkresu má zdokonalené užívateľské rozhranie vďaka využitiu záložiek namiesto roletového menu, ktoré sa používalo v starších verziách.
 • Pridaná verzia príkazu -MENUUNLOAD pre príkazový riadok

Výber a modifikácia entít

 • S novým príkazom SELECT SIMILAR môžete vyhľadávať entity, ktoré vyhovujú zadaným kritériám, alebo iné entity. Entity so zodpovedajúcimi vlastnosťami sú potom pridané do výberu.
 • Nový príkaz EXPLODE ATTRIBUTES delí bloky, vytvára oddelené entity pre každý prvok a konvertuje atribúty na text.
 • Nový príkaz GET SELECTION vyberie z výkresu všetky entity, ktoré vyhovujú hladine, ktorú ste si zvolili a typu entity.

Práca s entitami

 • Nové dialógové okno a nový príkaz REFEDIT (Editácia referencií)
 • Nové dialógové okno pre príkaz ARRAY (Pole) a nový príkaz -ARRAY
 • Nový príkaz TEXTTOFRONT pre presun textu, kót a odkazov pred iné entity

Prezeranie a renderovanie výkresov

 • Nové príkazy VPMAX a VPMIN pre maximalizáciu resp. minimalizáciu výrezov

Ďalšie funkcie

 • Výber entít pomocou filtrov s využitím príkazu Filter
 • Teraz aj možnosť filtrovania v príkaze LAYER
 • Pri využívaní príkazu Tlač si môžete teraz zvoliť priehľadnosť tlače.
 • Panel Vlastnosti teraz podporuje viac entít a ďalšie vlastnosti ako entity osvetlenia a vlastnosti svetla, vlastnosti materiálov atď.
 • Nastavenie úchopov entít v podložení je teraz prístupné v dialógu Možnosti.
 • Nový príkaz BCOUNT počíta množstvo blokov vo výberovej množine.
 • Nový príkaz IMAGEFRAMEMODE nastavuje, či je orámovanie obrázkov viditeľné a bude sa tlačiť.
 • Nové verzie príkazov pre príkazový riadok -MENU a MENULOAD

APIs

 • 4MCAD19 8.3 využíva Teigha verziu 4.2.0 od Open Desing Alliance
 • Dôležitý upgrade LISP (VL*, VLA*, VLAX* funkcie)
 • Aktualizácia .NET API s novými funkciami
 • NET pluginy se teraz môžu načítať automaticky.

Systémové premenné

 • Pridané a aktualizované: • ARTISANLICENSE, AUDIONOTETOOLTIP, BLOCKCACHE, CACHEFILES, CACHEMAXFILES, CACHEMAXTOTALSIZE, DGNOSNAP, DRAWINGTYPE, DTEXTED, DWFOSNAP, HYPERLINKBASE, LAYLOCKFADECTL, ORBITPREVIEWDELAY, PDFOSNAP, RENDERPLANARENTS, SHOWGRIPMENUS, SKETCHMODE, UNDERLAYFADEDEFAULT, WNDCUSDLGPOS, WNDCUSDLGSIZE, WSAUTOSAVE, XDWGFADECTL, XFADECTL, DTEXTED, GFANG, GFCLR1, GFCLR2, GFCLRLUM, GFCLRSTATE, GFNAME, GFSHIFT, MDISTYLE, MTEXTED, TEXTED, TEXTEDITMODE, XCLIPFRAME.