Novinky progeCAD 2024

Vážení zákazníci,

do predaja bola uvoľnená česká verzia progeCAD Professional 2024

Nová verzia progeCAD 2024 na úplne novom jadre IntelliCAD 11.1. Ponúka zvýšený výkon, hladší a rýchlejší chod v 2D i 3D priestore, väčšiu automatizáciu a viac odborovo špecifických príkazov.

Medzi najzaujímavajšie novinky patria tieto funkcie:

Nový príkaz VIEWCUBE

Pomocou kocky pre ovládanie pohľadov (ViewCube) pohodlne ovládate a manipulujete s uhlom pohľadu modelového priestoru v progeCADu. Na kocku je možné kliknúť a držať a takto otáčať modelovým priestorom, alebo stačí vybrať stranu, hranu alebo roh kocky a tak sa presunúť do iného zobrazenia. Pod kockou je tiež rozbalovací zoznam súradnicových systémov. Pomocou tohto zoznamu môžete vyberať vami uložené súradnicové systémy, alebo resetovať a vybrať globálny súradnicový systém. K dispozícii je tiež dialóg pre správu všetkých nastavení kocky pohľadov.

kocka

Nové príkazy 3DWALK a 3DFLY

Interaktivne zmení 3D pohľad vo výkrese, aby vytvoril dojem prechádzkou/prelietaním modelom. Nastavenie príkazu sa spravuje cez 3DWALKFLYSETTINGS.

Nový príkaz DATALINK

DATALINK je možnosť prepojiť dynamicky tabuľku Microsoft Excel s tabuľkou progeCAD. Vďaka tomu akékoľvek zmeny, ktoré vykonáte v exelovej tabuľke, aktualizujú tabuľku progeCADu. Naviac pri tomto nastavení môžete upravovať tabuľku v progeCADe a tak meniť tabuľku v MS Excel.

Nový príkaz MAPIMPORT - Geo data a FDO import

Vkládá geometriu zo súborov SDF (SDF je nativny formát založený na geopriestorových súboroch Autodesku®, optimalizovaný pre ukladanie veľkých sád klasifikovaných dát), súborov SQLite a SHAPE (esri), alebo môže používať službu databázového servera, ako je WFS (Web Feature Service umožňuje užívateľom zdiaľanie geopriestorových alebo nepriestorových dát cez internet. Služby funkcií je možné teda využívať prostrednictvom internetu vo WebMaps, desktopových a webových aplikáciách), PostgreSQL nebo MySQL.

Vylepšená geolokácia

Nové dialógové okno pre pridávanie geografickej lokácie do výkresu.

 

Nový príkaz LAYMRG - zlúčenie hladín

Počet hladín vo výkrese je možné znížiť ich zlúčením. Objekty v zlúčených hladiních sa presunú do cieľovej hladiny a ich pôvodné hladiny sa z výkresu odstránia.

Nový príkaz AIDIMSTYLE

Umožňuje vytvoriť kótovací štýl z existujúcej kóty. Napr. upravíme si vlastnosti jednej kóty a príkazom AIDIMSTYLE sa vytvorí nový štýl s vlastnosťami nami upravenej kóty.

Podpora pre súbory Autodesk® Revit® 2023

Import súborov .rvt verzie 2023.

Import IFC a REVIT (až do verzie 2022) s hladinami

progeCAD importuje súbory BIM so štruktúrou hladín načítanou zo súborov IFC alebo Revit. Prostrednictvom novej premennej BIMIMPORTLAYER si uživateť môže zvoliť úroveň stromových hladín.

Hodnoty BIMIMPORTLAYER:

  • 0 = bez hladín

  • 1 = hladiny objektov

  • 2 = kategórie/úrovne hladín (prednastavené)

Skupiny pre sieťové licencie (použiteľné iba pre sieťové licencie)

Funkcie pre priradenie členskej skupiny ku každej licencii NLM, ktorá umožňuje rozdeliť celkový počet dostupných licencií NLM do niekoľko nezávislých skupín. Týmto spôsobom je možné licencie rozdeliť medzi konkrétne kancelárie / pracovné skupiny.

Viac podrobností nájdete v PDF dokukemte na tejto linke.

progeCAD 2024 je k stiahnutiu k vyskúšaniu na 30 dní TU.

Novinky predchádzajúcej verzie 2022 nájdete na linke Novinky progeCAD 2022.
 

Funkcie progeCAD