Textúry Kronospan

V spolupráci so spoločnosťou Kronospan s.r.o. sme pripravili pre používateľov software Rhino databázu textúr dekórov KRONOSPAN Global Collection 3.

Návod za inštaláciu dekórov do Rhino 7:

  1. Z nasledovnej linky si stiahnite inštalačný súbor s pripravenými materiálmi pre Rhino -  Kronospan  (cca 984 MB)
  2. Spustite inštalátor. Systém Windows môže spustiť kontrolu používaeľských kont. Môže to trvať i niekoľko minút. Zvoľte možnosť Áno. 
  3. Systém Vás vyzve na určenie miesta, kam chcete textúry pre Rhino inštalovať. Cestu môžete zmeniť.
  4. V ďalšom kroku spustite inštaláciu.
  5. Takto sa nakonfigurované dekóry pre Rhino stiahli na Váš pevný disk.
  6. Spustite Rhino
  7. Otvorte paletu Materiály a klikite na + , následdne zvoľne Importovať z knihovny mat...
  8. Vyhľadajte priečinok s umiestnením dekórov Kronspan, zvoľte požadovanú textúru, alebo skupinu textúr: Ak ste nemenili cestu pri inštalácii textúr, potom umiestnenie je: C:\Rhino_textures\Global_Collection_3
  9. Do palety materiálov sa nahrajú zvolené dekóry Kronospan.

Takto zavedené textúry môžete začať používať na vaše modely.

 

Funkcie progeCAD  Funkcie progeCAD