Deaktivácia licencie

Pri plánovanom presune licencie 4MCAD alebo plánovanej zmene systému je nutné v pôvodnom počítači najskôr existujúcu licenciu deaktivovať. 

1. Spustite program pomocou pravého tlačítka myši voľbou „Spustiť ako správca“.

2. V dialógu Sprievodca po spustení stlačte tlačítko Deaktivovať (neplatí pre CLOUD verzie).

Ak sa dialóg pri spustení programu nezobrazuje, je možné ho vyvolať v menu Pomoc>Sprievodca po spustení.

Deaktivácia licencie 4MCAD

Licencia sa tiež automaticky deaktivuje pri odinštalovaní programu, pokiaľ je počítač pripojený k internetu. 
Úspešné deaktivovanie je potvrdené zaslaním automatického emailu z licenčného serveru na registrovaný email.

V prípade porblémou s deaktiváciou licencie nás kontaktute cez Technickú podporu.