Vzduchotechnika

CADprofi HVAC & Piping je parametrická CAD aplikácia pre projektovanie TZB. 

TZB

Modul HVAC & Piping obsahuje knižnicu objektov, ktoré umožňujú návrh zariadení ľubovoľného typu: HVAC (vykurovanie, ventilácia, klimatizácia), potrubia, plynu, zdravotníckej a požiarnej bezpečnostnej techniky, chladiace inštalácie, rovnako ako aj iné druhy technologických zariadení pre pozemné a priemyslové stavby. Funkcie navrhovania plánov a diagramov, spoločne s izometrickými pohľadmi, umožňuje používateľovi použíť jediné softwarové riešenie pri navrhovaní komplexných projektov.

 • Projektovanie všetkých druhov zložitých inštalácií (vykurovanie, inštalatérské práce, voda, plyn, požiarna a bezpečnostná technika, vetranie, klimatizácia, automatizácia priemyslu, atď...)
 • Zjednodušenie kreslenia plánov, rezov, diagramov a izometrické pohľady.
 • Automatické kreslenie potrubia a vzduchotechniky.
 • Automatické spojovanie kanálov a potrubí.
 • Výpočet dĺžky vodičov a povrchu vo vzduchových vedeniach.
 • Rýchlé konštruovanie pomocou symbolov a objektov One-Click technológie.
 • Automatický sprievodca číslovaním.
 • Manažér vlastného užívateľského obsahu (bloky, kreslenie rámikov, symbolov, atď...), dopĺňanie vlastných symbolov.
 • Automatické generovanie kusovníku materiálov; kusovník je možné vytlačiť, alebo exportovať v niekoľko formátoch, vrátane PDF, RFT (doc), xls, xml, csv, atd.
 • Automatické generovanie legendy.
 • Obrovská knižnica zariadení od popredných výrobcov z množstva priemyslových odvetví.
 • K dispozícii sú metrické a britské jednotky.
 • On-line aktualizácia

Vyskúšajte teraz 30 dennú demoverziu CADprofi: stiahnuť progeCAD


Stiahnuť 4MCADKúpiť 4mCADpodpora 4MCAD