Výrobný systém - KitchenDraw

V mesiaci marec 2019 bol prakticky dokončený vývoj doplnkovej nábytkárskej aplikáce, ktorá umožňuje definovať v prostredi KitchenDraw konštrukciu prvku, ďalej potrebné dáta pre výrobu a CNC stroje.
Systém je určený hlavne pre stredných a väčších výrobcov so sériovým sortimentom ako i čiastočnou atypickou zákazkovou vyrobou. Zároveň sa pracuje na vývoji baličkov pre menšie firmy za priaznivejších cenových podmienok.
Výrobný systém Kitchendraw funguje na spolupráci aplikácii inSitu CAD - MobiScript - inSitu Manufacturing, zjednodušene CAD-KitchenDraw-CAM
InSitu je "matkou" KitchenDraw s úplne totožným prostredím a je určený pre frankofónny trh. Táto mutácia vznikla z obchodných dôvodov.

Nasledujúce videá ilustrujú funkcie výrobného systému:

Schématická ukážka 2 min.:

KD_výroba

Video-ukážka technického riešenia v CAD a CAM 15min.:

CAM Kitchendraw

Systém je schopný oproti štandardným funkciám KD:

  • naprojektovať prvok
  • uložiť ho do knižnice
  • definovať konštrukciu
  • definovať spoje
  • generovať dáta pre nárezové či obrábacie CNC stroje. 

Prakticky funkčný je systém pre stroje Homag a Biesse, a samozrejme ďalšie značky budú nasledovať.

Doska KitchendrawKuchynská skrinka CAM

Pripominame, že i dnes - a bez vyššie uvedeného rozšírenia - KitchenDraw poskytuje dáta použiteľné pre ďalšie technicko-organizačné funkcie, ktoré dokážu, hlavne prostrednictvom exportu XML, komunikovať so všetkými sw v nadväznosti na správu a výrobu. A dokonca s najrenomovanejšími vyrobnými systémami.

Neváhajte sa na nás obrátiť k podrobnejším informaciám v prípade záujmu o tento systém (či úvah do budúcnosti), či o úpravu a vývoj Vašeho aktuálneho výrobného systému. Kontaktuje nás buď prostredníctvom kontaktého formulárae-mailom či telefonicky 0903 532021.