Inštalácia 4MCAD

Stiahnite si inštaláciu programu 4MCAD zo stránky K stiahnutiu a spustite ju.

Ak sa zobrazí okno Kontrola používateľských kont „...chcete povoliť vykonanie zmien v zariadení?“, zvoľte „Áno“.

4MCAD

Inštalácia 4MCAD

Zoznámte sa s licenčnými podmienkami, potvrďte súhlas voľbou „Súhlasím...“ a pokračujte tlačítkom „Ďalej“.

Inštalácia 4MCAD

Vyplňte požadované údaje a zvoľte „Ďalej“.

Inštalácia 4MCAD

Podľa potreby zvoľte nastavenia alebo ponechajte pôvodné a stlačte „Ďalej“.


Inštalácia 4MCAD

Zvoľte „Inštalovať“.

Inštalácia 4MCAD

… a počkajte na dokončenie inštalácie.

Inštalácia 4MCAD

Možete ponechať označenú voľbu „Spustiť aplikáciu“ a zvoľte „Dokončiť“

Následne sa spustí Sprievodca po spustení.