iCADMac 2022

iCADMac 2022

Bola vydaná  nová verzia iCADMac 2022, ktorá ponúka vylepšenú kompatibilitu s MAC OS X Monterey a MAC s procesorom M1. Nová verzia tohto 2D/3D DWG/DXF natíveho CAD pre všeobecné kreslenie na MAC je teraz k dispozícii k stiahnutiu na naších stránkach. Nové funkcie iCADMac 2022 si môžete prehliadnuť v texte nižšie.

icad mac

Novinky iCADMac 2022:

 • iCADMac 2022 je vydaný na NOVOM engine. Nová verzia softwaru číta súbory AutoCAD® DWG od verzie 2.5 do 2022. Bezkonkurenčná kompatibilita s najnovším formátom súborov DWG,
 • vylepšená kompatibilita s procesorom M1 a operačným systémom Monterey,
 • plná podpora ikón a textu na monitoroch s vysokým rozlíšením (4k a 5k),
 • nové funkce sady SheetSet. Paleta Sheet Set Manager vytvára, organizuje a spravuje výkresové listy v rámci sady výkresových listov.
 1. Nový príkaz SHEETSET zobrazí paletu Správca sady listov. HIDESHEETSET paletu skryje,
 2. nový príkaz NEWSHEETSET otvorí sprievodcu Vytvoriť sadu výkresových listov, ktorý umožňuje vytvárať sady výkresových listov na základe existujúcich výkresov, ktoré už obsahujú listy,
 3. nový príkaz OPENSHEETSET načíta sady výkresových listov (.dst súbor) do palety Správca sád listov.
 • Nové funkcie Väzby. Parametrické kreslenie je technológia pre navrhovanie pomocou väzieb, co sú obmedzenia a asociácie viazané na 2D entity. iCADMac ponúka 2 typy väzien:
 1. Geometrické: pre kontrolu vzájomných vzťahov objektov.
 2. Rozmerové: pre kontrolu vzdialenosti, dĺžok, úhlov a polomerov objektov.
 • Nová pokročilá tlačiareň PDF,
 • nový príkaz EDITSPLINE mení parametre zadané spline alebo konverzuje krivku na spline,
 • nový expresný príkaz IMPOINTS importuje dáta bodov z ASCII (textového) súboru,
 • nové porovnávanie výkresov (příkaz DRAWINGCOMPARE) pre zvýraznenie rozdielov,
 • nový príkaz COPYNESTED duplikuje výkresové entity, ktoré sú obsiahnuté v bloku alebo v referencii, a umiestňuje kópie na zadanú  pozíciu,
 • nový príkaz MODELBACKGROUNDCOLOR umožňuje určiť farvu pozadia grafickej oblasti,
 • vylepšenie příkazu SPLINE. Spline je možné definovať buď pomocou bodov uloženia, alebo pomocou riadiacich vrcholov. Podľa toho môžete použíť dve odpovedajúce metódy. Implementácia metódy Riadené vrcholmi umožňuje zadať kontrolné body, nie body, ktorými spline prechádza,
 • nový príkaz PAGELAYOUTIN importuje do aktuálneho výkresu užívateľom definované rozvrženie stránky obsiahnuté v iných výkresových súboroch (.dwg), výmenných súboroch (.dxf) alebo súboroch šablón výkresov (.dwt).

 

Funkcie progeCAD  Funkcie progeCAD