Vytvorenie a nastavenie novej databázy v programe Optimik

Pri prvom zapnutí programu Optimik 4 uvidíte úvodnú obrazovku, v ktorej se Vám ponúka pre prácu Databáza s príkladmi. Je dobré ju využiť pre úvodné zoznámenie sa s funkciami programu, môžete si v nej vytvoriť skúšobné nárezové plány.
Ak sa rozhodnete pre prácu s programom Optimik "naostro", začnite vytvorením novej databáze.

Ak ste majiteľom verzie 3 a chcete si previesť dáta do verze 4, pokračujte podľe tohoto návodu. !!!!! ZMENIŤ LINK

Ak s Optimikom začínate, vytvoríte svoju prvú databázu tak, že v úvodnom okne Optimiku kliknete na tlačidlo (+) v dolnej časti okna:

Optimik 4 Vytvoření nové databáze

Otvorí sa Vám východzie nové okno, do ktorého si zadáte názov databázy, vyberiete si jazyk pre prácu a tiež tu máte možnosť nastavenia základných jednotiek pre zadávanie údajov a meny.

Následne kliknete na tlačidlo Vytvoriť databázu v pravom dolnom rohu okna:

Optimik 4 Vytvoření nové databáze

Otvorí sa Vám prázdna databáza, v ktorej môžete začať pracovať
Zvyčajne postačuje pre prácu s Optimikom jedna databáza. V takomto prípade si môžete v Optimiku nastaviť jej automatické otváranie pri spustení, bez zobrazenia úvodného okna. Toto nastavenie je možné na pravom okraji hornej lišty kliknutím na šípku vedľa názvu Vašej databáze a odstránením označenia pri možnosti Vyberať pri spustení pragramu.


Optimik 4 Vytvoření nové databáze

Ak bude Optimik využívať viacero zamestnancov, kliknite na tlačidlo s nápisom Administrátor v pravej časti hornej lišty programu a vyberte možnosť Používatelia. Otvorí sa Vám okno, do ktorého môžete zadávať ďalších užívateľov a priradiť im oprávnenie k používaniu rôznych častí Optimiku podľa potreby. Prístup do programu je možné zabezpečiť prístupovým heslom.


Optimik 4 Vytvoření nové databáze

Ďalším krokom v práci s Optimikom je zadanie východzích Nastavení programu. Túto možnosť nájdete po kliknutí na ikonu s náradím v pravej časti hornej lišty Optimiku. Môžete si tu upraviť Základné nastavenia Optimiku, nastavenia k Výrobkom a dielcom, Nárezovým plánom, Výrobe, Cenám, alebo pre Import a export... Pod záložkou Program zi nezabudnite nastaviť zálohovanie databáze programu pre prípad zlyhania hardwaru!

Potom je potrebné nastaviť si základné údaje o Vašej firme.
Kliknite na záložku Ostatné v menu v ľavej časti hlavnej obrazovky Optimiku a zvoľte záložku Základné údaje.

Optimik 4 Vytvoření nové databáze

Podľa rozsahu, v akom plánujete program Optimik využívať aj pre vedenie jednoduchého účtovníctva, si zadajte potrebné údaje opäť v menu Ostatné - meny, bankové účty a hotovosť, sadzby DPH, prípadne si nastavte cenníky.

V hlavnom menu na ľavej strane obrazovky si po zvolení záložky Partneri môžete nastaviť zoznam Vašich dodávateľov a odberateľov.

Dôležitov súčasťou práce v novej verzii Optimiku je, že ku každému materiálu je nastavená operácia. Vo Vašej novej databáze sú niektoré operácie už prednastavené, možno ale budete potrebovať pridať pre Vašu prácu ďalšie. Nastavenie operácí je v menu Ostatné/Operácie. Detailný postup pre prácu s Operáciami nájdete v časti Operace. !!!! ZMENIŤ LINK

Po nastavení ostatných parametrov si musíte nastaviť základné Parametre výpočtu nárezových plánov v záložke hlavného menu Ostatné/Parametre výpočtu nárezových plánov.
Detailný postup pre nastavenie parametrov pre výpočet nárezových plánov je v ďalšej časti nápovědy. !!!! ZMENIŤ LINK