Prenos dát z Optimiku 3 do verzie 4Pre vytvorenie novej databáze a konverzi dát z Optimiku 3 kliknite v úvodnom okne na tlačidlo +.

Optimik 4 přenos databáze z verze 3

V novom okne zadajte názov novej databázy. Pre import údajov z Optimiku 3 potvrďte voľbu vľavo dole...

Optimik 4 přenos databáze z verze 3

...a následne vyberte záložný súbor z Optimiku 3.

Optimik 4 přenos databáze z verze 3

Optimik 4 přenos databáze z verze 3

Optimik 4 přenos databáze z verze 3

Vytvorí sa nová databáza, do ktorej sa automaticky načítajú dáta (Obchodný partneri, Katalóg a Sklad). Do novej databázy sa neprenášajú dáta o Zákazkách a Doklady. Tie môžete ponechať vo verzii 3, kde ich v prípade potreby nájdete, prípadne je možné ich vo verziách Workman a Professional preniesť pomocou exportu dát.

Optimik 4 přenos databáze z verze 3