Inštalácia aktualizácie Optimiku na serveri

Od verzie 4.02 Optimik automaticky ponúka informáciu o dostupnosti novej verzie programu. Ak používate Optimik na internej sieti (prostredníctvom serveru), je potrebné novú verziu stiahnuť a inštalovať na server.
V priebehu vývoja programu je niekedy potrebné rozšíriť alebo upraviť štruktúru databázy. Tieto úpravy sa vykonávajú automaticky pri prvom spustení novej verzie, predtým Vás však program vyzve na povinnú zálohu Vašej databázy.
Ak využívate Optimik na sieti, je potrebné zálohu vykonať na počítači, na ktorom sa fyzicky naozaj nachádza - na serveri. Uložte a spustite nejnovšiu verziu najprv na serveri a po aktualizácii databázy sa k nej môžete pripojiť aj na klientských počítačoch.
Ak využívate tiež Asistenta rezania, je potrebné stiahnúť si aj jeho nejnovšiu verziu.