CAM pre CNC

CAD systémy ponúkajú na výber viac riešené ako dostať grafické dáta do CNC.

Najjednoduchčie riešenie je vytvorenie DXF súboru, ktorý dokáže väčšina CNC ovládacích softvérov načítať a spracovať.
Takto môžete použiť na tvorbu DXF cad softvéry  progeCAD alebo 4MCAD. Samozrejme je možné exportovať DXF je možné i z ViaCADu, či Alibre Design. 

SprutCAM


Výhody pre Vaše podnikanie:

  • Okamžitá možnosť začať pracovať s profesionálnym CAD softvérom (dwg výkresy, AutoLISP aplikácie, fonty, atď)
  • Komunikovať s partnermi (otvorený súborový formát DWG, (podporuje verzie AutoCAD 2.5 až 2017), DGN
  • Pocit bezpečnosti používaním 100% legálneho softvéru
  • Úspora finančných prostriedkov (náklady sú 15 až 20 krát nižšie ako pri konkurenčných produktoch)
  • Skutočnosť, že aj ceny upgradov sú mnohonásobne nižšie
  • Jedná sa o trvalé licencie, žiadne ďalšie ročné poplatky

* AutoCAD je produktom a obchodnou značkou spoločnosti Autodesk®