progeCAD 2020 je tu!

progeCAD 2020 je tu!

Ikona progeCAD 2010Bol spustený predaj českej i anglickej verzie progeCAD 2020
 

PROGECAD 2020: čo je nové?

VÝKON

 • Vylepšený čas otvorenia programu a úspora času
 • Nový CAD motor s vylepšenými funkciami a stability na základe Teigha verzie 4.3.2 a IntelliCAD 9


UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

 • Nová Paleta nástrojov pre bloky, šrafy a často používané príkazy. Paletu nástrojov použijete na usporiadanie blokov, šrafov a vlastných nástrojov v okne s kartami. Je ľahko nastaviteľná pomocou Drag & drop. Možnosti a nastavenia sú prístupné z ponuky skratiek. 
 • Vylepšená vizualizácia textov a entít pomocou technológie Anti-Aliasing. Vyhlazovanie je mimoriadne dôležité na to, aby bol text hladší a ľahšie čitateľný .
 • Ďalšia optimalizácia pre 4K displeje
 • Prepracované a preskupené ponuky aliasov
 • Nová Paleta blokov pre vkladanie a úpravu vnútorných blokov s podporou Drag & Drop 
 • Strom Panela vlastností: nový ovládací prvok výberu na zobrazenie vybraných entít v strome zoznamu, ktorý umožňuje 
  lokálnu úpravu vlastností (zvýraznenie / úpravy na základe výberu v strome)
 • Akcie dvojitého kliknutia: prispôsobenie akcií vykonaných v službe DoubleClick konkrétnym typom subjektov

  Pozrite si video prezentáciu noviniek progeCAD 2020:

 

 Vyskúšajte progeCAD Professional 2020 ENG na 30 dní zadarmo.Stiahnuť progeCAD

 

Medzi ďalšie novinky patrí:

 • Odkaz na portál BIM & CO: Stiahnite si zadarmo vysoko kvalitné objekty a dáta určené pre použitie s BIM a CAD https://www.bimandco.com
 • Tlač 3D skryté so siluetou. Vytváranie čistých 3D výtlačkov na zakrivených pevných častiach v skrytom vizuálnom štýle
 • Tlačte s priehľadnosťou šrafy pomocou farebnej konfigurácie "Tabuľka štýlov tlače" (CTB / STB) .
 • Xref Notify: kontrola aktualizovaných alebo chýbajúcich xrefov. progeCAD zobrazí balón, keď sa zmení XREF (externá referencia) prepojená s aktívnym výkresom
 • Možnosti STEP/IGES : nastavenie režimov konverzie pre súbory STEP / IGES (Quick Monocrome, S Color, Import as Surfaces)
 • Digitálne podpisy pre súbory .dwg: digitálny podpis overuje autora súboru a určuje, či bol súbor po použití digitálneho podpisu zmenený. 
  Príjemcom výkresov sú poskytnuté spoľahlivé informácie o autorovi výkresu. 
  Vlastníci výkresov majú spoľahlivé overenie, že výkres nebol zmenený od jeho digitálneho podpísania
 • Publikovanie: prepracované používateľské rozhranie; nových funkcií v nastaveniach tlače
 • Prednastavené vlastné priečinky: pridanie najčastejšie používaných priečinkov do dialógového okna otvoriť / uložiť. Rýchly prístup k vašim diskom / sieti
 • Vzorce v tabuľkách: bunky tabuľky môžu obsahovať vzorce, ktoré robia výpočty týkajúce sa hodnôt v iných bunkách tabuľky
 • SysVarMonitor: monitorovanie zoznamu systémových premenných s upozorneniami, keď sa zmení niektorá premenná v zozname
 • Vylepšený export PDF s viacerými dostupnými možnosťami, ako je napríklad export exportovateľného textu, nastavenie DPI pre exportované obrázky a šrafy, export hypertextových odkazov, linearizované súbory .pdf a ďalšie.

 

NOVÉ PRÍKAZY

 • Editor blokov (_BEDIT) . Editor blokov ponúka špeciálnu oblasť na tvorbu obsahu, ktorá umožňuje voľné kreslenie a úpravu geometrie blokov
 • Konštrukčné čiary: konštrukčná čiara (línia) je špeciálny typ nekonečnej čiary, ktorá sa zvyčajne používa pri potrebe rýchlych techník. 
  Podobne ako nekonečná čiara, čiara konštrukcie je čiara prechádzajúca daným bodom, orientovaná v špecifikovanom uhle v trojrozmernom priestore a siahajúca do nekonečna v oboch smeroch
 • MULTIPLOT: vyberte bloky titulov alebo hranice čiary pre ich následné vytlačenie pomocou hraníc ako okien tlače.
 • ADDSELECTED: vytvorenie nového objektu rovnakého typu a všeobecných vlastností (Layer, Color, Linetype atď.) vybraného objektu, ale s inými geometrickými hodnotami
 • QUICKWBLOCK : rýchle vytvorenie externého DWG súboru z vybranej skupiny prvkov
 • CAMERA: definujte nastavenia pre 3D zobrazenia výkresov podľa umiestnenia a cieľa. Môžete tiež zadať výšku kamery, hranice orezania pre zobrazenie atď.
 • ARRAYPATH: umiestnite kópie objektu rovnomerne pozdĺž cesty alebo časti cesty
 • TABLEEXPORT: export dát z objektu tabuľky vo formáte súboru CSV
 • POINTSEXPORT : Export bodov do ascii xyz alebo csv

 

NOVÉ EXPRESNÉ NÁSTROJE 

 • CENTERLINE: vytvorenie geometrie stredovej čiary spojenej s vybranými čiarami a segmentmi lineárnej čiary
 • SCALETEXT: zväčší alebo zmenší vybrané textové objekty bez zmeny ich umiestnenia
 • DIMREASSOCIATE: priradenie alebo opätovné priradenie vybraných dimenzií k entitám alebo bodom na entitách
 • DIMREASSOC: obnovenie nameranej hodnoty prepísaného alebo zmeneného textu kóty
 • AREATEX: vypočíta hraničnú oblasť a umiestni text s hodnotou v strede oblasti. Prostredníctvom konfiguračného dialógu môže užívateľ nastaviť: Jednotky používané na kreslenie, Jednotky požadované na meranie, Prefix, Suffix Jednotky merania, Desatinné číslo, Zachovať hranicu. Je možné vybrať oblasť cez viac bodov, priamy výber entít alebo kliknutím v uzavretej oblasti
 • CHANGEBLOCK: vytvorte novú definíciu Bock z inštancie Block a otvorte Editor blokov na vytvorenie nového modifikovaného bloku
 • RENAMEBLOCK: premenovanie bloku a pridanie novej definície bloku pre ďalšie úpravy
 • CREATELINETYPE: vytváranie vlastných textových typov čiary cez dialógové okno
 • DIMPOLY: automatické vytváranie rozmerov okolo krivky
 • OFFSETSMART: vytvorenie odsadenia, ktorým sa odstránia pôvodné entity
 • DIMARRANGE: zarovnanie kótovacej čiary a podčiarknutia
 • TEXTARRANGEV: usporiadanie vybraného textu s vertikálnym zarovnaním
 • TOTLENGTH: zobrazí celkovú dĺžku vybraného objektu

 

Iné VYLEPŠENIA

 • Vylepšenia príkazov Tabuľka a TableEdits (formát okrajov a buniek)
 • .NET API aktualizované a vylepšené

 

Funkcie progeCADFunkcie progeCAD