Ohlásená Cinema 4D R20!

Ohlásená Cinema 4D R20!

C4DMAXON odhalil Cinemu 4D Release 20 (R20), zlomovú verziu svojho ikonického software pre 3D design a animácie. Verzia 20 prináša pokročilé funkcie pre VFX a motion grafiku a zahrňuje novinky ako uzlové materiály (nodes), volumetrické modelovanie, robustný import CAD dát a zásadnú evolúciu nástrojov MoGraph. MAXON predstaví Cinemu 4D R20 naživo a on-line (C4DLive.com) na nadchádzajúcej konferencii SIGGRAPH 2018 vo Vancouveri od 14.-16. augusta.

Kľúčové novinky verzie 20:

Uzlové materiály (nodes)

Poskytujú celkom nové možnosti pre tvorbu materiálov – od jednoduchých referenčných objektov pre shadery, až po komplexné shadery prostrednictvom definovania vzájomných väzieb. V editore je k dispozícii viac ako 150 typov uzlov pre definovanie rôznych funkcií, ktoré možno vzájomne kombinovať. 3D grafici tak dostávajú do rúk extrémne flexibilný a robustný systém práce s materiálmi. Pre začiatočníkov je k dispozícii špeciálny režim práce, ktorý svojim vzhľadom pripomína klasický spôsob definovania materiálov. Uzlové materiály je možné “zabaliť” ako tzv. asset, nastaviť viditeľné parametre a zdieľať s ostatnými uživateľmi.

MoGraph Pole (Fields)

Nové funkcie v tomto module, ktorý sa stal de facto priemyslovým štandardom pre 3D motion grafiku, ponúkajú úplne nové možnosti definovania účinnosti jednotlivých efektov prostrednictvom kombinácií úbytkov – či už se jedná o rôzné tvary, shadery, zvuky, objekty alebo vzorce. Grafici môžu jednotlivé MoGraph polia vrstviť a mixovať. Zoskupené polia je možné potom použiť pre detailnú kontrolu efektorov, deformátorov, váh a ďalších.

CAD Data Import

jednoduchým pretiahnutím myši so súborom môžete teraz do Cinemy 4D R20 priamo importovať dáta z populárnych CAD aplikácií. Unikátny algoritmus pre prevod NURBS dát do polygó má celú radu detailných nastavení. Podporovanými formátmy sú STEP, Solidworks, JT, Catia V5 a IGES.

Volumetrické modelovanie

OpenVDB Volume Builder a Mesher dovoľuje vytvárať komplexné modely jednoduchým sčítaním, či odčítáním základných tvarov. Prr procedurálne modeloanie organických i technických tvarov v rámci OpenVDB môžete použíť skoro akýkoľvek objekt vrátane nových MoGraph polí. Volumetrické objekty je možné exportovať a to vrátane animácií do súborového formátu .vdb pre použitie v ďalších 3D aplikáciách, alebo renderovacích programoch, ktoré podporujú tento otvorený štandard.

ProRender vylepšenie

renderovacie jadro ProRender pre rendering prostrednictvom grafickej karty sa dočkalo ďalších vylepšení a to v podobe zásadných funkcií, ako rendering do vrstiev, podpory SSS (podpovrchový rozptyl svetla), alebo motion blur. Súčásťou novej verzie je tiež aktualizované jadro systému ProRender, podpora pre technológiu Apple Metal 2, načítanie textúr mimo pamäť GPU a ďalšie.

Vylepšenie systémových technológií

Cinema 4D R20 prináša ďalšie zmeny v jadre programu, ktoré sú súčasťou dlhodobého projektu modernizácie systémových funkcií. Jedná sa hlavne o zásadé zmeny v API, nový framework pre prácu s node systémom, pokračovanie vývoja modelovacieho jadra a nový systém pre užívateľské rozhranie.

Další informace a ukázky

 

Ceny a dostupnosť

Cinema 4D Release 20 bude v predaji od septembra 2018 pre platformy macOS a Windows. Do tej doby bude stále v predeji verzia Release 19 s tým, že pri kúpe plnej verzie, alebo upgrade získajú zákazníci zadarmo prechod na verziu 20, akonáhle bude v distribúcii.

Funkcie progeCAD  Funkcie progeCAD