Asistent hranovania

Asistent hranovania
Uzívateľom Optimiku 4 dávame do pozornosti nový doplnkový modul: Asistenet hranovania.

Asistent hranovania sa inštaluje sa na tablet používaný priamo v dielni, kde bude asistovať pracovníkom pri hranovaní plošných dielcov. Pomocou tohto modulu môžete minimalizovať chybovosť zvyšovať rýchlosť v tejto etape výroby. Zároveň na strane Optimiku získavate prehľad o výrobe (hranovaní dielcov) v reálnom čase.

Asistent hranovania ponúka tieto hlavné funkcie : 

  • zobrazenie zoznamu plošných dielcov, ktoré treba ohraniť (nalepiť hranovacie pásky alebo iným spôsobom upraviť hrany dielca)
  • rýchle vyhľadanie dielca zosnímaním čiarového kódu z jeho etikety (prípadne zadaním jeho identifikačného čísla)
  • grafické zobrazenie dielca s vyznačením hrán, ktoré treba olepiť alebo inak opracovať
  • označenie a zobrazenie dokončených hrán
  • odoslanie informácie o výrobe (meno pracovníka, dátum a čas) do programu Optimik.

Objednať si ho môžete v ESHOPE.

Funkcie OptimikFunkcie progeCADObjednávke Optimik

Asistent hranovania