Súbežná inštalácia dvoch verzií serveru firebird

1. Zastavte spustený server Firebird medzi službami, alebo pomocou príkazu z príkazového riadku (cmd) instsvc stop. Pre Firebird 2 sa príkaz spúšťa v adresári bin v umiestnení serveru (C:/Program Files/Firebird). ????? POROVNAŤ

Zastavte spuštěný server Firebird mezi službami nebo pomocí příkazu z příkazového řádku (cmd) instsvc stop . Pro Firebird 2 se příkaz spouští v adresáři bin v instalaci serveru (C:/Program Files/Firebird).

2. Nainštalujte novú verziu serveru Firebird. Pre Optimik 4 sa jedná o Firebird 3. (SKONTROLOVAŤ LINK) Inštaláciu je potrebné presunúť do inej zložky!!! Zobrazí sa toto okno:

Optimik 4 souběžná instalace serveru

Vyberte "NIe" a pokračujte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou.

3. Nový Firebird v prípade potreby premenujte. Premenovanie vykonajte pomocou príkazu instsvc v zložke Bin, alebo v zložke s verziou Firebirdu, napríklad príkazom instsvc install –name FB30.

4. Novému Firebirdu nastavte iný komunikačný port v súbore firebird.conf (východzí je 3050), napr. RemoteServicePort = 3060.

5. Po reštarte počítača by už mali byť v správcovi úloh spustené oba servery.

Dôležité upozornenie:

Ak sa v programe prihlasujete na server, ktorý má nastavený iný port než 3050, môže byť potrebné tento port uviesť v názve serveru, napr.:

localhost/3060 alebo MainComp/3060...

Názov serveru s portom v Optimik 3:

Optimik 3 souběžná instalace serveru

Pre pripojenie z iného počítača môže byť tiež potrebné povoliť tento port vo firewall.

Pokračujte nastavením programu Optimik. !!!!! ZMENIŤ LINK