Optimik 4 - stručná príručka

Hlavné okno

V ľavej časti okna sa nachádza panel s navigačnými tlačidlami. Kliknutím na vybrané tlačidlo se zmení obsah v pravej časti hlavného okna. Katalóg, Sklad a Partneri se zobrazujú v samostatných oknách. Všetku ostatnú evidenciu si môžete vybrať v lokálnom menu, kliknutím na tlačidlo Ostatné. Na hornej lište hlavného okna (vpravo) sa nachádzajú tlačidla pre nastavenie programu, údržbu databázy a nápovedu.

Úvodní obrazovka Optimik 4

Ovládanie programu

Všetky údaje v programe sú zobrazované prostredníctvom tabuliek. Každá tabuľka má tieto možnosti ovládania:
 

  1. Základné funkcie - pre pridanie nového záznamu a editáciu / vymazanie aktuálneho záznamu môžete využiť tlačidlá nachádzajúce sa v titulku každej tabuľky alebo klávesové skratky.
    Tlačidlo pre výber záznamu je zobrazené, len ak sa jedná o tabuľku/okno, z ktorého vyberáte údaj pre iný záznam (napr. ak pri zápise dielcu vyberáte zo skladu materiál). Tabuľka je vtedy v tzv. výberovom režime, takže klávesou Enter (alebo dvojklikom) sa vyberie aktuálny záznam a zavrie sa okno.
    V tomto režime môže editáciu záznamov vykonávať tiež, ale len pomocou tlačidla alebo kontextového menu.

  2. Kontextové menu – zobrazí sa po kliknutí pravým tlačidlom myši na vybranú tabuľku. Pomocou nej sú dostupné i dalšie funkcie pre prácu s údajmi v tejto tabuľke.


Všetky ostatné funkce sa spúšťajú pomocou tlačidiel umiestených na lište v hornej časti každého okna.

Popis programu

Program je určený stolárom, sklárom, výrobcom okien, strihačom plechov, kamenárom, ale pre svoje univerzálne riešenia nájde využitie v každej výrobnej firme.

P1. V časti PONUKY vytvoríte novú ponuku pre potenciálneho zákazníka.

P2. Prepnite sa do časti VÝROBKY A DIELCE a zadejte tu všetky výrobky, ktoré zákazník požaduje. Každý výrobok sa môže skladať z neobmedzeného množstva plošných, dĺžkových a iných dielcov. Každý dielec pritom môže obsahovať neobmedzené množstvo operácí a materiálov.
Taktiež je tu možnosť využiť funkciu Rychlého zadávání dílců ZMENIŤ LINK!!!!!!!!!!!

P3. V časti SÚHRN potom nájdete automaticky vygenerovaný prehľadný zoznam všetkých operacií a materiálov. Samozrejmosťou sú aj automaticky vypočítané množstvo, hmotnosť, náklady, cena a zisk. Tieto údaje sa zároveň automaticky prepočítajú aj pre každý dielec, výrobok a celú ponuku.

P4. V časti NÁREZOVÉ PLÁNY môžete jednoducho a efektívne vypočítať nárezové plány pre všetky plošné a dĺžkové materiály v ponuke. Do ceny týchto materiálov (a teda aj do ceny dielcov, výrobkov a celej ponuky) sa tak volitelne automaticky pripočíta tiež presná nadspotreba a cena za rezanie.

Po akceptovaní ponuky zákazníkom z nej môžete automaticky vytvorit zakázku:

Z1. V časti ZAKÁZKY nájdete zakázku vytvorenú z vašej ponuky. Zakázku je možné upraviť alebo vytvoriť novú podobným spôsobom ako sa vytvára ponuka.

Z2. Časť VÝROBKY A DIELCE je podobná ako u ponúk. Je tu navyše len možnosť odoslať výrobky alebo jednotlivé dielce do výroby. Ako alternativny spôsob zadávánia dielcov pre rýchlejší pracovný postup je možné využiť funkciu Rychlého zadávání dílců ZMENIŤ LINK!!!!!!!!

Z3. Časť SÚHRN je taktiež podobná ako v prípade ponúk, naviac je tu informácia o tom, čo sa vyrába a čo je už vyrobené.

Z4. V časti EXPEDÍCIA môžete vytvoriť balíky pre dielce každého výrobku. Využijú to predovšetkým firmy, ktoré dodávajú svoje výrobky v rozloženom stave (tzv. demont). Okrem toho je možné sledovať koľko výrobkov už bolo uvedených na dokladoch spojených s touto zákazkou a zistiť napríklad, ktoré výrobky ešte neboli fakturované, skontrolované alebo expedované. Využitie je predovšetkým u veľkých zákaziek, ktoré sú realizované postupne. Stav tohto „dokladovania“ sa automaticky zobrazuje i v ponuke dielcov a zákaziek.

Na rozdiel od ponúk nie je možné pre zákazku vypočítať nárezové plány priamo. Z dôvodu lepšieho využitia materiálu sa totiž dielce z viaceých zákaziek spájajú do tzv. výrobných dávok a spoločné nárezové plány sa počítajú až pro ne. Znamená to teda, že v jednej výrobnej dávke sa môžu nachádzať dielce z viacerých zákaziek a každá zákazka môže svoje dielce odoslať do viacerých výrobných dávok presne podľa vašich potrieb. Platí však pravidlo, že všetky operácie a materiály jedného dielca sa musia nachádzať v rovnakej výrobnej dávke.

V1. Přehled všech výrobních dávek naleznete v části VÝROBA. Každá výrobní dávka obsahuje souhrn operací, materiálů a dílců ze zakázek.

V2. V části NÁŘEZOVÉ PLÁNY můžete jednoduše a efektivně vypočítat nářezové plány pro všechny plošné a délkové materiály výrobní dávky.

Pomocí dalších tlačítek můžete zobrazit ostatní části programu:

1. DOKLADY – Vytváření a seznam faktur, objednávek, výdejek a dalších typů dokladů. Do každého dokladu je možné zadat neomezené množství položek (i ze skladu), přičemž výpočet celkové ceny dokladu a případná změna stavu zásob se provede automaticky. U vybraných typů dokladů je možné sledovat také jejich úhradu.

2. PLATBY - V této části je možné evidovat všechny Vaše příjmy a výdaje (i v různých měnách a na různých účtech). Platby mohou být napojeny i na doklady (úhrady), přičemž Optimik automaticky vypočítává zbývající dlužnou částku pro každý doklad. Příjmy a výdaje je možné také kategorizovat a Optimik automaticky vypočte celkové součty nebo zobrazí grafický přehled za jednotlivé měsíce.

3. KATALOG – V tomto okně můžete vytvořit seznam všech vašich výrobků včetně všech jejich parametrů, dílců, operací a materiálů. Výhodou je, že tyto výrobky můžete kdykoliv rychle vložit do vašich nabídek a zakázek bez nutnosti manuálního zadávání údajů.

4. SKLAD – Seznam celého Vašeho sortimentu, včetně formátů a odřezků plošných a délkových materiálů. Zásoby a jejich hodnota je přitom sledována a vypočítávána automaticky (pokud například přidáte položku do faktury, její zásoba bude automaticky snížena). Pro každou skladovou položku je možné vytvořit neomezené množství tzv. podzásob (formátů).

DÍLCE, OPERACE A MATERIÁL

Optimik 4 přistupuje novým způsobem také k materiálům (komponentám) , které jsou obsaženy v dílci. Informace o každém materiálu je nerozlučně spjata s operací, která se má s daným materiálem provést. Například k materiálu ABS Buk patří operace Hranování, k materiálu Úchytka zase operace Montáž úchytky atd.

Optimik pak automaticky všechny údaje načte a seskupí. Seskupené záznamy si můžete kdykoli prohlédnout v SOUHRNU, přičemž takto seskupené se operace odesílají také do výroby. Výhodou tohoto řešení je přesná cenová kalkulace nabídky nebo zakázky, protože se nepočítá pouze s cenou materiálu, ale i s cenou operace.

Seznam operací najdete v okně Operace (tlačítko Ostatní – Operace). Optimik 4 umožňuje definovat libovolný počet operací. Na výběr je 8 typů:

1. Řezání plošného materiálu – pro plošné nářezové plány (m2)
2. Úprava rohů – tvarování dílců s řezáním jejich rohů (m)
3. Jiná plošná operace – např. lakování, lepení (m2)
4. Řezání délkového materiálu – pro délkové nářezové plány (m)
5. Jiná délková operace – např. zinkování ocelové trubky (m)
6. Hranování – lepení hranovací pásky
7. Jiná operace s hranou – např. fazetování hrany skla (m)
8. Jiná operace – např. montáž úchytky (libovolná MJ)

Pro všechny tyto typy si můžete vytvořit také více skupin a tak si přehledně uspořádat všechny operace, které používáte ve výrobním procesu ve vaší firmě. Každá operace přitom může obsahovat informaci o jednotkových nákladech, ceně, přibližném času výroby, procentuální nadspotřebě. Ke každé operaci si můžete předdefinovat i nejčastěji používaný materiál, který s ní bude spojován, a také pracoviště, na kterém se bude tato operace obvykle realizovat.

V případě potřeby můžete k operaci přiřadit doplňkový materiál (i jeho množství), který se s ní bude automaticky spojovat vždy, bez nutnosti manuálního zadání. Např. k operaci Montáž úchytky bude pokaždé patřit doplňkový materiál Šroub 5x35 – 2 ks. V případě, že k operaci potřebujete přidat více doplňkových materiálů, vytvořte si z těchto materiálů ve skladu sadu (např. sada šroub + podložka) a přiřaďte k operaci sadu.