Fakturatik 2

Fakturatik 2

Autor programu Fakturatik a Optimik 4 vydal 1. 4. 2022 úplne novú verziu obľúbeného fakturačného programu Fakturatik vo verzii 2.
Verziu Fakturatik 1.xx využíva široká skupina zákazníkov – od drobných živnostníkov až po väčšie spoločnosti.

Nový Fakturatik 2 je kompletne prepracovaný, s prehladným používateľským rozhraním. 

Asi najviac požadovanou novinkou je tlač QR kódov na dokladoch. Táto funkcia je dostupná vo verzii Fakturatik Gold.
Fakturatik Silver i Gold je multilicencia, zákazník ho môže mať nainštalovaný na ľubovoľnom počte počítačov vo svojom vlastníctve. Je možnosť zdieľať databázu po sieti. Fakturatik je trvalá licencia. Žiadne ďalšie poplatky.

Fakturatik 2

Doterajší užívatelia verzie Fakturatik Gold a Silver, majú nárok na bezplatný prechod na verziu Fakturatik 2, vo výkonnostnej verzii, ktorú majú zakúpenú (Silver alebo Gold). Stačí si stiahnuť inštaláciu zo stránok https://www.fakturatik.sk/  a zaregistrovať s tým istým registračným súborom, ktorý dostali v dodávke verzie Fakturatik 1.xx.


Licenčné obmedzenie verzie
FREE
SILVER
GOLD
Maximálny počet skladových položiek
5
10
OK_16.png
Maximálny počet obchodných partnerov
5
OK_16.png
OK_16.png
Počet poznámok/prílohy ku každému záznamu
1
2
Neobmedzený
Tlač QR kódov (PayBySquare) 
-
-
OK_16.png
Cena bez DPH
ZADARMO
70 €
130 €

Novinky verzie 2.00  (1. apríl 2022)

 • Kompletne prepracovaný program
 • Voliteľné stavy dokladu (individuálne pre každý typ)
 • Individuálne cenníky (pre obchodných partnerov, skladové položky, obdobie ...)
 • Kategórie položiek v doklade
 • Podpoložky v doklade
 • Rozšírené množstvo informácií evidovaných pre každú skladovú položku
 • Individuálne zásoby pre jednu skladovú položku (s odlišnou cenou, exspiráciou, umiestnením v sklade ...)
 • Skladová položka typu „sada“ (v doklade bude uvedená vrátane jej podpoložiek)
 • Uloženie filtrov pre možnosť ich rýchleho opätovného použitia
 • Rozšírené vyhľadávanie
 • Konfigurovateľné importy a exporty
 • Evidencia aktuálnych aj starších kontaktných údajov obchodných partnerov
 • Tlač QR kódov typu PayBySquare pre platbu (verzia Gold)
 • Neobmedzené množstvo príloh a poznámok ku každému záznamu (verzia Gold)
 • Konfigurovateľné tabuľky
 • Prehľadnejšie používateľské rozhranie so širšími možnosťami prispôsobenia

 

Funkcie progeCAD  Funkcie progeCAD