Autorizácia Optimiku bez internetového pripojenia

Ak nemáte pripojenie k internetu na počítači, na ktorom chcete Optimik používať, môžete využiť off-line aktiváciu.
Pozn. Internetové pripojenie k aktivácii budete potrebovať v každom prípade, je len možnosť aktivovať Optimik pomocou iného počítača s pripojením k nemu.
 
  • Nainstalujte program. !!!!! ZMENIŤ LINK

  • Po spustení Optimiku v hlavnom okne kliknite na titulok okna (Optimik 4) vľavo hore


  •  
Optimik 4 autorizace

V okne, ktoré se otvorí, je potrebné kliknúť na Aktivovať.

Optimik 4 autorizace

V aktivačnom okne je potrebné si skopírovať alebo opísať číslo počítača (Kód).

Optimik 4 autorizace

Potom spustite Optimik na počítači, ktorý disponuje pripojením na internet.
Vyberte ľubovoľnú databázu (napríklad východziu Databázu s príkladmi) a znovu se vráťte na začiatok postupu - kliknite do ľavého horného rohu na nápis Optimik, potom zvoľte možnosť "V inom počítači".

Optimik 4 autorizace

V aktivačnom okne vložte:
Aktivačný kód, ktorý Vám bol zaslaný v emaily s licenciou,
Kód - číslo počítača, ktoré ste si skopírovali z počítača, na ktorom chcete Optimik aktivovať bez pripojenia na internet,
Názov počítača - ľubovoľný názov.

Optimik 4 autorizace

Po potvrdení vložených údajov zelenou fajkou sa objaví vyskakovacie okno s informáciou o vytvorení súboru pre aktiváciu. Tento si musíte skopírovať - ideálne na USB kľúč a preniesť do počítača, v ktorom chcete aktivovať Optimik bez internetu.
Optimik 4 autorizace

Teraz sa presunieme naspäť k počítaču, v ktorom chcete Optimik aktivovať bez internetového pripojenia.
V aktivačnom okne kliknite na Aktivačný súbor.

Optimik 4 autorizace

Vyberte umiestnenie aktivačného súboru (môže byť aj priamo z USB disku).
Po jeho spustení sa objaví hlásenie, že Optimik bol aktivovaný a je nutné ho reštartovať.

Optimik 4 autorizace

Aktivácia je reštartom ukončená a Optimik je pripravený na použitie.