Aktivácia Fakturatik

Zo stránok http://www.fakturatik.sk/ si stiahnite neregistrovanú verziu programu a nainštalujte ju do Vášho počítača.

Sú dva spôsoby registrácie:

  1. Automatický

  • po inštalácii Fakturatiku už iba dvojklikom "otvorte" licenčný súbor, ktorý sa nachádza v prílohe tejto správy, čím bude proces registrácie automaticky dokončený. Po zaregistrovaní súbor uložte na bezpečné miesto.
  1. Manuálny:

  • registračný súbor uložte z emailu na vhodné miesto v PC. Potom otvorte Fakturatik, otvorte databázu (napr. Databáza s príkladmi).
    obr. č. 1

    Aktivácia
  • Následne sa prihláste do programu ako Administrátor (nastavenie je bez hesla).
  • V programe stlačte ikonu Fakturtik vľavo hore (obr. č. 2) a zvoľte Registrovať. Následne vyhľadajte registračný súbor vo vašom PC a zvoľte Otvoriť. Systém Vás oznámi dokončenie registrácie. Po zaregistrovaní súbor uložte na bezpečné miesto.

obr. č. 2

Aktivácia fakturatik

Impor dát zo staršej verzie Fakturatik 1.36

Ak ste používali doteraz starší Fakturarik 1.36 a chcete preniesť Obchodných partnerov, Sklad, Doklady, potom vytvorte novú databázu s voľbou Nahraj údaje z Faktruratik 1.36. (obr. 3.) 

obr. č. 3

Aktivácia Fakturatik

V prípade, že ste používali program Faktúry Plus, návod nájdete na stránke výrobcu.​​​​​​​