Školenia CAD

 

Ponúkame odborné školenia v oblasti CADovských aplikácií:

Geomagic Design /plne 3D parametrický CAD/

tvorba dielca, parametrické zadávanie dát
tvorba zostáv, väzby
tvorba výkresov a kusovníkov

  progeCAD /alternatíva k AutoCAD®/

základy práce v 2D
tvorba blokov, správa hladín...
tlač výkresov, export - import PDF
 
4MCAD /alternatíva k AutoCAD®/    
 
základy práce v 2D
tvorba blokov, správa hladín...
tlač výkresov, export do PDF

Školenia prebiehajú individuálne podľa potrieb zákazníka. Vzdelávanie prebieha buď v priestoroch  CAD systémy (T. Vansovej 1 Zvolen) alebo priamo u zákazníka. (V takomto prípade treba počítať s dopravnými nákladmi)

V rámci školení Vám v prípade potreby nainštalujeme zakúpený software, upravíme užívateľské nastavenia a poskytneme potrebnú technickú podporu.

Doporučovaná dotácia hodín a témy školenia sú prispôsobované podľa potrieb zákazníka.

Z našej praxe sa nám osvedčilo, že najefektívnejšie školenia sú v roszahu 2-4 hodín.

Potom doporučujeme fixovanie zručností samoštúdiom a následné rozširujúce školenie po cca 4 - 6 týždňoch.

Cena za školenie je jednotná pre všetky produkty - 20.-€/hodinu bez DPH do 2 osôb.*

* Za každú ďalšiu osobu sa účtuje 10.-€/hodinu.

 

V prípade záujmu volajte alebo píšte:
mail: info@cadsystemy.sk
mobil: 0903532021