Ponúkame trvalé licencie programov za ceny, ktoré Vás nerozčúlia.

2D CAD | 3D CAD | CAD nadstavby | CAD pre MacOS | Nárezové plány | Fakturácia

 • Úvod
 • >>
 • CAD Architecture Professional v8

CAD Architecture Professional v8

Intuitívna 3D CAD aplikácia pre jednoduchý návrh rodinných domov. Vhodný pre, projektantov, stavbárov, architektov.

144 € s DPH 120 € bez DPH
+ -

CAD Architecture Professional v8

Typ licencieNové licencie

CAD Architecture PRO podporuje:

 • návrh a stavbu budov a bytov, záhrad a návrh krajiny
 • CZ jazykové prostredie
 • návrh v ľubovoľnom zobrazení, tj. 2D pôdorysy, rezy a 3D pohľady
 • export 3D objektov do rôznych formátov, napr. CygniCon Object, 3DS, 3D-DXF, atď.
 • polygonálne vinuté schodiská (pevné alebo drevené)
 • polygonálne viac-ramenné schodiská (pevné nebo drevené)
 • podpora stavby, 3D/2D vedenie
 • 3D/2D konverzie, uchopovacie funkcie 3D objektov
 • presné umiestenie a spracovanie za použitia referenčných bodov a numerického upravovania
 • detailné zobrazene pre každý náhľad, nastavenie detailného zobrazenia
 • presné rezy v 3D modely, vrátane výpočtu skrytých hrán
 • rozsiahla databáza trojrozmerných objektov, materiálov, textúr a dvojrozmerných symbolov
 • tvorba vlastných 2D symbolov pre textové bloky, grafické elementy, popisy, vrátane funkcií automatického textu
 • riadenie projektu cez prehliadač projektu, kopírovanie podlaží, vytváranie vrstiev
 • nastavenie 3D náhľadu v nočnom a dennom režime, nastavenie pozadia
 • ray tracing, antialiasing, vytváranie obrázkov z pozorovacích bodov počas vytvárania (during processing)
 • 2D grafické funkcie
 • asistencia pre kopírovanie vlastností a pre operácie výberu a mazania
 • konštrukčné vrstvy pre steny, stropy a podlahy
 • užívateľské nastavenia konštrukčných vrstiev pre vloženie do databázy
 • preddefinované zábradlia pre schodiská
 • rozsiahly počet funkcií pre strechy a strešné okná, žľaby, hrebene a odkvapy
 • exportuje nárezový plán krovov vo formátoch PDF, RTF, Excel alebo HTML
 • preddefinované typy strešných okien vrátane vikierov a klenutých strešných okien
 • 3D krajinárstvo s preddefinovanými typmi krajín, ciest, terás, zahrňujúcich rastliny (textúra), 3D rastliny atď.
 • 2D/3D editor pre povrchovú úpravu i čiastkových oblastí
 • automatická detekcia prestupov v stene, pokrývanie kompletnou fasádou
 • spoločný 3D konvertor častí
 • prevod 3D modelov do mnohých rôznych formátov napr. 3DS, 3D-DXF, VRML 1
 • rozšíriteľný 3D katalóg
 • editácia modelov za použitia materiálov a textúr
 • výpočet súradníc textúr a bodových normál
 • definovanie užívateľských zdrojov svetla, bodového nasvietenia, spot osvetlenia, okoľného a smerového svetelného zdroja
 • zväčšovanie objektov
 • analýza povrchových plôch s ohľadom na plochu a požiadavky na materiál
 • generovanie vrstvových plánov ako štandardná voľba
 • 2DXF/DWG import

 

Funkcie CAD architecturevyskúšať CAD architecture