Ponúkame trvalé licencie programov za ceny, ktoré Vás nerozčúlia.

2D CAD | 3D CAD | CAD nadstavby | CAD pre MacOS | Nárezové plány | Fakturácia

AutoPEN Kubatúry, hydraulika vodne toky 4.0

Program je vytvorený ako nadstavbová časť programu Pozdĺžny profil vodné toky a nemôže byť používaný samostatne.

231,60 € s DPH 193,00 € bez DPH
+ -

AutoPEN Kubatúry, hydraulika vodne toky 4.0

Typ licencieNové licencie

Program je vytvorený ako nadstavbová časť programu Pozdĺžny profil vodné toky a nemôže byť používaný samostatne. Pre úspěšný výpočet hydraulických parametrov koryta a pra výpočet kubatúr je nutné najskôr vytvoriť výkresy pozdĺneho profilu a príečnych retov pomocou programu Pozdĺžny profil vodné toky. Dátový súbor typu *.vtk4, ktorý vznikne, je východzím bodom, na ktorom zahajuje prácu program s názveo Kubatúry, hydraulika pre Pozdĺžny profil vodné toky.

Upozornenie: K chodu programov AutoPEN je potrebné mať zakúpený aspoň jeden hardwarový kľúč.
Programy AutoPEN sú dodávané v CZ jazykovom prostredí, avšak je možné zadarmo stiahnuť slovenské jazykové prostredie.

Ďalej sú informácie v CZ jazyku na stránke výrobcu:

Funkcie progeCAD  Autopen