Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že 16.5.2016 bola uvedená na trh verzia 4MCAD 16 SK/EN

Niektoré nové funkcie vo verzii 4MCAD 16.1:

- inštalácia pre 32 i 64-bitové systémy, 

- vyššia spoľahlivosť – nové jadro,

- podpora Windows 10 a DWG 2015,.

- kompatibilita s BIM (Building Information Modelling) formátom IFC u verzii Professional,

- podpora DGN formátu pro otvorenie a uloženie do výkresu DWG vo verziách 4MCAD Stand. a Pro,

- zachovávanie hladín pri exporte do PDF, export STL súborov,

- import súborov Collada (.dae),

- vylepšené užívateľské prostredie,

- podpora formátu CUI (Customize User Interface),

- nové dynamické vstupy pre zadávanie rozmerov pri kreslení,

- automatické dokončievanie príkazov,

- podpora anotatívnych objektov umožňuje rýchle zmeny zobrazenia podľa mierky,

- možnosť editácie dynamických blokov pomocou uzlov,

- nový panel vlastností umožňuje editovať viac atribútov,

- v nastavení hladín sú k dispozícii filtre, stavy hladín i možnosť vyhľadávania podľa názvu,

- vlastnosti hladín podporujú priehľadnosť a zmrazenie podľa výrezu,

- rozšírené možnosti formátovania odstavcového textu vrátanie tvorby zoznamov,

- zvýšenie efektivity práce s Papierom pomocou príkazov ako CHSPACE (Zmeň priestor) pre kopírovanie entít medzi Modelovým priestorom a Papierom.

- správa blokov pomocou príkazu BLOCKREPLACE (Nahradenie blokov) a BCOUNT( Súčet blokov).

- nové kresliace príkazy HELIX (Skrutkovica) a 3DPOLY (3D Krivka).

- nový príkaz pre ortogonálne kreslenie v smere osi Z.

- nové možnosti pre otáčania pomocou príkazu Orbit.

- možnosť pripojenia súboru s mračnom bodov (podpora formátov .pcg a .isd).

- prepracovaný stavový riadok s možnosťou zmeny nastavení na jeden klik.

- aktualizované filtre entít pre výber podľa vlastností.

 

Pre nákup použite náš E-SHOP

V prípade otázok volajte alebo píšte:
mail: info@cadsystemy.sk
mobil: 0903532021